Τρίτη, 23 Απριλίου, 2024
ΚΟΙΝΩΝΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδότηση θέσεων εργασίας στην… κοινωνία

Πραγματοποιήθηκε η τακτική εβδομαδιαία συνάντηση της Δευτέρας για την Κοινωνική Οικονομία, στις 1/2/2021, με πρωτοβουλία της Πανελληνίας Ένωσης Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας-ΠΕΣΚΟ, του Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικής Οικονομίας-ΙΝΜΕΚΟ και της ΑΜΚΕ Κοινωνίας 3/3.

Στην 90λεπτη συζήτηση μετείχαν μεταξύ άλλων (όπως τους είδαμε) οι: Οικονομόπουλος Κώστας, Τακτικός Βασίλης, Φραγκούλης Ιωάννης, Μιχαηλίδης Δημήτρης, Μοζ Αλέξανδρος, Μπρέχας Λουκάς, Καραμπάτος Γιώργος, Τσίγκας Ηλίας, Αυγενίκος Ιωάννης, Τίκα Βέρα, Κοντογιάννη Μάγδα, Τριανταφύλλου Χρήστος, Οικονόμου Αλέξανδρος, Παπαγεωργίου Σταυρούλα, Ρεθυμιωτάκης Γιώργος, Γιαννής Νίκος, Σδρούλιας Θεόδωρος, Στρατάκος Άρης, Λιόλιος Δημήτρης, ενώ την δημόσια συζήτηση μετείχαν όσοι ήθελαν από το facebook στο προφίλ «Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας». 

Το κύριο αντικείμενο συζήτησης ήταν η τελική διαμόρφωση της πρότασης για Επιδότηση θέσεων εργασίας στις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (εθελοντικές, περιβαλλοντικές, εθνικοτοπικές, πολιτιστικές, αθλητικές, ατόμων με ειδικές ανάγκες, μη κερδοσκοπικές εταιρείες και γενικότερα του τρίτου τομέα) και στις δομές της Κοινωνικής Οικονομίας (μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕπ κλπ …).

O τρίτος τομέας είναι ο μόνος που έχει αποκλειστεί από τις οικονομικές στηρίξεις την περίοδο της πανδημίας του covid 19, με μια «ιδιοτροπία» των εκπροσώπων της πολιτείας διαχρονικά. Ο Τρίτος τομέας και η Κοινωνική Οικονομία είναι οι μόνες δομές για τις οποίες έχει προβλεφθεί και προικοδοτηθεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ, και το οποίο με αλχημείες και μετονομασίες υφαρπάζουν τόσο το Δημόσιο, με την Κοινωφελή «τάχα» εργασία, όσο και ο Ιδιωτικός τομέας με τα «δήθεν» συνεχή σεμινάρια επιμόρφωσης …

Όπως καταγράφηκε: Η σύνταξη της πρότασης υπαγορεύθηκε από τον μέχρι σήμερα αποκλεισμό επιδοτούμενων θέσεων εργασίας για τους μη κερδοσκοπικούς φορείς και τις συλλογικότητες της Κοινωνίας Πολιτών και της Κοινωνικής Οικονομίας κατά παρέκκλιση των στόχων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και η ανάγκη αποκατάστασης αυτής της κοινωνικής αδικίας από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Πρόνοιας, το οποίο φροντίζει για την διαχείριση του ΕΚΤ στην Ελλάδα.

Αυτή η πολιτική δεν είναι μόνο άδικη προς τον τρίτο τομέα της οικονομίας (εξαιρούνται μόνο οι μεγάλες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων, που συνεχίζουν να χρηματοδοτούνται) αλλά και επιζήμια για την πολιτεία καθώς ο τρίτος τομές είναι αναδυόμενος στο σύνολο της οικονομίας  και αξιοποιεί με τον αποδοτικότερο τρόπο τις ενισχύσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, όπως αναγνωρίζεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο Υπουργείο Εργασίας υπάρχει θετική εμπειρία από το παρελθόν σε σχέση με  τις επιδοτούμενες θέσεις εργασίας στους μη κερδοσκοπικούς φορείς. Το 2006-7 προκηρύχθηκαν δύο προγράμματα επιδότησης εργαζομένων στο μη κερδοσκοπικό τομέα ύψους 120 εκατ. € και το 2011-12 υπήρξε επιδότηση της κοινωφελούς εργασίας για μη κερδοσκοπικούς φορείς ύψους 200 εκατ €. Τότε τηρήθηκαν έστω στο ελάχιστο οι κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Έκτοτε δεν υπήρξε υλοποίηση άλλου προγράμματος υποστήριξης του μη κερδοσκοπικού τρίτου τομέα της οικονομίας και της Κοινωνικής Οικονομίας.

Η Ελλάδα είναι από τα δεκαέξη (16) κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υπέγραψαν την διακήρυξη του Τολέδο (Δεκ 2020) όπου δηλώνουν την δέσμευσή τους για την στήριξη της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας μέσα, μεταξύ άλλων, από τους παρακάτω άξονες:

  1. Αύξηση της ορατότητας και της αναγνώρισης της Κ.ΑΛ.Ο.
  2. Υποστήριξη της δημιουργίας οικοσυστημάτων ευνοϊκών για την Κ.ΑΛ.Ο.
  3. Διασφάλιση της απαραίτητης οικονομικής υποστήριξης για την εδραίωση μιας βιώσιμης και αειφόρου Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας.
  4. Αναγνώριση της Κοινωνικής Οικονομίας ως κρίσιμου μοχλού στη διαμόρφωση μιας αειφόρου, χωρίς αποκλεισμούς & δίκαιας μετά-COVID 19 ανάκαμψης.
  5. Δημιουργία & διατήρηση συνεργασιών & διαλόγου υψηλού επιπέδου (πχ Υπουργείων), για το συντονισμό δράσεων που υποστηρίζουν την Κ.ΑΛ.Ο και προωθούν την κοινωνική καινοτομία και την καινοτόμο δημόσια πολιτική.

Καταγράφεται αντίφαση μεταξύ λόγων και πράξης που υπάρχει στο Υπουργείο Εργασίας. Προς τα έξω και ειδικά προς Ε.Ε λέει ότι στηρίζει τους φορείς Κοινωνικής Οικονομίας ενώ εντός Ελλάδος στερεί ακόμα και αυτούς τους προβλεπόμενους πόρους του ΕΣΠΑ για τους φορείς Κοινωνικής Οικονομίας.

Κάθε φορέας της Κοινωνίας των Πολιτών και της Κοινωνικής Οικονομίας πρέπει να απευθυνθεί στον Υπουργό Εργασίας και Κοιν. Πρόνοιας με την ελπίδα ότι θα ζητήσει ενημέρωση και θα διαπιστώσετε την ολοσχερή στέρηση πόρων προς τον Τρίτο Τομέα της οικονομίας και προς την Κοινωνική Οικονομία. Πρέπει να αποκατασταθεί η κοινωνική δικαιοσύνη και στο τομέα αυτό.

Το Υπουργείο έχει συναντήσει τους εκπροσώπους των μεγάλων συλλογικών οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων και θα ήταν παράληψη να μην ακούσει και τα δίκαια αιτήματα των συλλογικών οργανώσεων του μη κερδοσκοπικού τομέα, τόσο των εθελοντικών οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών όσο και των επιχειρήσεων της Κοινωνικής Οικονομίας, που είναι πάνω από 5.000 ενεργές δομές.

Για να μην υπάρξει περαιτέρω χρονοτριβή προτείνεται να επαναληφθεί ένα από τα υλοποιηθέντα επιτυχημένα προγράμματα από το παρελθόν για την ενίσχυση της απασχόλησης μέσα από μη κερδοσκοπικούς φορείς που υλοποιήθηκαν με τοπικά σχέδια δράσης ενός έτους.

Ο μη κερδοσκοπικός τρίτος τομέας, τόσο των εθελοντικών οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών όσο και των επιχειρήσεων της Κοινωνικής Οικονομίας, μπορεί να κάνει την διαφορά στην διατήρηση του κοινωνικού ιστού και στην στήριξη της επανεκκίνησης της οικονομίας μετά το «ταρακούνημα» των αξιών στην πανδημία του covid 19.

Η ΖΩΗ (υγεία), η διατροφική αυτάρκεια & οι ηθικές αξίες της κοινωνίας, μαζί με το φυσικό περιβάλλον και τον πολιτισμό επανάκτησαν προτεραιότητες, που είχαν απωλέσει από την παντοκρατορία των business και του χρήματος.

Στην συνάντηση της Δευτέρας, συζητήθηκε η ανάγκη να δημιουργηθεί ένας «Συνεταιρισμός Γνώσης», ή μια «Ακαδημία Γνώσης», ένα think tank όπου θα μπορούν να συνεισφέρουν όλοι όσοι θέλουν γνώσεις, πληροφορίες και ενημερώσεις για δραστηριότητες για την Κοινωνική Οικονομία, διαθέσιμες σε όσους συμμετέχουν και στις εθελοντικές οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και τις επιχειρήσεις της Κοινωνικής Οικονομίας.

Οι «Συναντήσεις της Δευτέρας», ως μια κινηματική μορφή πολιτών και οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, αλλά και επιχειρήσεων της Κοινωνικής Οικονομίας δεν περιορίζεται από συντεχνιασμούς, συσσωματώσεις ή επί μέρους δικτυώσεις.

Την Δευτέρα, 8 Φεβ 2021, στις 20.00 θα συζητηθεί η ανάγκη των τοπικών κοινωνιών να οργανωθούν σε ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ όπως προτείνει ο I.C.A. (κ Λουκάς Μπρέχας) και μια πρώτη ανάγνωση του ΟΔΗΓΟΥ της ΕΕΤΑΑ για την Κ.ΑΛ.Ο. (κ Πάνος Παπαϊωάννου).

Την Δευτέρα, 15 Φεβ 2021, στις 20.00 θα αναζητηθούν οι λόγοι που η Επιτροπή Παρακολούθησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης δεν τηρεί τις προϋποθέσεις του ΕΚΤ και διαχέει (σπαταλά?) τα κονδύλια του ΕΚΤ σε φορείς εκτός οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και έχει αφήσει την Κοινωνική Οικονομία και κατ’  επέκταση την Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία έξω από τις χρηματοδοτήσεις του ΕΚΤ-Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, ΑγροΝέα