Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άμεση αντικατάσταση του Νίκα ζητά ο Καμπόσος: Βλάπτει τα συμφέροντα της εταιρείας που είναι πρόεδρος

Ο πρόεδρος της ΠΕΔ κ. Δημήτρης Καμπόσος ζήτησε την άμεση αντικατάσταση του Προέδρου του Δ.Σ. Της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ, δυνάμει του άρθρου 89 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, και ορισμό νέου Προέδρου Δ.Σ.»

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ και Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Πελοπόννησος ΑΕ κ. Δημήτρης Καμπόσος στη περασμένη συνεδρίαση του ΔΣ ζήτησε το λόγο και έθεσε το θέμα για συζήτηση και λήψη απόφασης.

Στην Εισήγηση του ο Πρόεδρος της ΠΕΔ και Αντιπρόεδρος του ΔΣ ανέφερε τα εξής: 

«Οι κατωτέρω υπογράφοντες, Αντιπρόεδρος και μέλη Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Εταιρείας «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε.», εκπρόσωποι της ΠΕΔ (μετόχου της Εταιρείας κατά ποσοστό 50%), δηλώνουμε ότι περιήλθε σε γνώση μας η αγωγή που κατέθεσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου για τη λύση της Εταιρείας και αναφέρουμε τα εξής:

Επαναλαμβάνουμε ότι η εκπεφρασμένη – πολλάκις – βούλησή μας, τόσο ως μελών Δ.Σ. της Εταιρείας, όσο και ως εκπροσώπων της ΠΕΔ (μετόχου της Εταιρείας) είναι να συνεχίσει η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ το έργο της, προς όφελος όλων των πολιτών της Πελοποννήσου μέσω των έργων που υλοποιούνται και συμβάλλουν πραγματικά στην ανάπτυξη. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου εκπροσωπούμενη από τα λοιπά μέλη του Συμβουλίου ζήτησε και εμείς συμφωνήσαμε -στο πλαίσιο αγαστής συνεργασίας και εμπιστοσύνης- να διενεργηθεί διαχειριστικός έλεγχος των προγραμματικών συμβάσεων της Εταιρείας από ορκωτό ελεγκτή της επιλογής σας. Ο έλεγχος αυτός έθεσε θέμα αναγκαιότητας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, επί τη βάσει όμως μη σαφών και μη οριστικών συμπερασμάτων. Υιοθετήσατε άνευ ετέρου το μη οριστικό «σχέδιο προς συζήτηση» της Εταιρείας ορκωτών λογιστών που εσείς επιλέξατε, αγνοώντας επιδεικτικά κάθε διαφορετική δική μας άποψη σε προηγούμενα συμβούλια και στις γενικές συνελεύσεις που έγιναν. Ζητήσαμε κι εμείς να διενεργηθεί διαχειριστικός έλεγχος από έναν ακόμα ορκωτό λογιστή και να αποσαφηνιστούν τα όποια ζητήματα έχουν ανακύψει, με μοναδική επιδίωξή μας να βρεθεί λύση και να συνεχίσει η Εταιρεία τη λειτουργία της. Μας δείξατε την πόρτα του Δικαστηρίου! Γιατί; Γιατί αρνείστε να δούμε κι εμείς (το άλλο 50%) τι πραγματικά συμβαίνει με την Εταιρεία; Η προσφυγή στη Δικαιοσύνη δεν είναι υποχρέωση του μετόχου. Είναι δικαίωμα όταν παραβιάζεται αναιτιολόγητα το δικαίωμά του για έλεγχο. Παραμένει εκ μέρους σας αναπάντητο το ερώτημα, γιατί παρεμποδίζετε τον έλεγχο και από πλευράς μας.Ενώ γνωρίζετε τη σαφή βούλησή μας να συνεχίσει να υπάρχει και λειτουργεί η Εταιρεία και την προσπάθειά μας να βρεθεί – καλή τη πίστη- η λύση που απαιτείται προς το σκοπό αυτό, σπεύσατε (ως εκπρόσωποι της Περιφέρειας Πελοποννήσου) να καταθέσετε αγωγή λύσης αυτής. Και ενημερωθήκαμε για την απόφασή σας αυτή από συνεντεύξεις. Για ποιο λόγο βιάζεστε τόσο πολύ να κλείσετε την Εταιρεία;

Ήδη όμως από την κατάθεση της αγωγής λύσης προκύπτει μείζον ζήτημα ως προς την εκπροσώπηση της Εταιρείας, δεδομένου ότι αυτή δεν είναι δυνατόν να εκπροσωπείται πλέον (και μάλιστα πλειοψηφικά) από τα ίδια πρόσωπα που εκπροσωπούν τη μέτοχο που ζητεί τη λύση της. Είναι προφανής η σύγκρουση των συμφερόντων. Πώς είναι δυνατόν να λάβετε την οποιαδήποτε απόφαση για την Εταιρεία της οποίας επιδιώκετε τη λύση, με γνώμονα τα συμφέροντα της τελευταίας; Εξ ορισμού, τα συμφέροντά σας ως εκπροσώπων της μετόχου που επιδιώκει τη λύση της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ συγκρούονται ευθέως με τα συμφέροντα της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ και θα πρέπει να απέχετε από κάθε απόφαση που αφορά την τελευταία και κάθε πράξη εκπροσώπησης και διαχείρισης αυτής.

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας «η Εταιρεία εκπροσωπείται στα Δικαστήρια οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και στις Αρχές από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.». Αυτονόητα για εμάς, είναι αδιανόητο ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας που σύρει την Εταιρεία στα δικαστήρια, να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε αυτά.

Για τους λόγους αυτούς και επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός μας, ζητούμε κατ΄ αρχάς να ληφθεί απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο για την άμεση αντικατάσταση του Προέδρου του Δ.Σ., δυνάμει του άρθρου 89 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, και ορισμό νέου Προέδρου Δ.Σ. από τα μέλη Δ.Σ. που έχουν ορισθεί από την ΠΕΔ. Περαιτέρω σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που επιμείνετε να εκπροσωπείτε την Εταιρεία και να διαχειρίζεστε τις υποθέσεις της, η ΠΕΔ θα ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης με θέμα την ανάκληση των μελών του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου που έχουν ορισθεί από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, λόγω σπουδαίου λόγου, που συνίσταται στην προφανή σύγκρουση συμφερόντων μετά την κατάθεση εκ μέρους σας της αγωγής λύσης της Εταιρείας.»

Ενώ αρχικά ξεκίνησε η ψηφοφορία στη συνέχεια ο κ. Νίκας βλέποντας ότι τη χάνει δήλωσε ότι αποχωρεί από τη συνεδρίαση, μαζί με τα προσκείμενα σε αυτόν μέλη ΔΣ, αρνούμενος να συνεχισθεί η ψηφοφορία και λέγοντας ότι θα  έρθει το συγκεκριμένο θέμα στο επόμενο ΔΣ.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου

 

Δημήτριος Καμπόσος

Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών