Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου, 2023
ΚΟΙΝΩΝΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαδικτυακή συζήτηση – ΕΟΟΣ? την Δευτέρα, 15/2/2021

Την Δευτέρα, 15 Φεβ 2021, στις 20.00 (μπαίνουμε λίγο πριν) προσκαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συνεισφέρουν στην οριοθέτηση της προσπάθειας για συστηματοποίηση της υποστήριξης στον εθελοντισμό των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και στην επιχειρηματικότητα της Κοινωνικής Οικονομίας.

Τις συζητήσεις της Δευτέρας, στις 20.00, στο zoom ξεκίνησε το Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικής Οικονομίας-ΙΝΜΕΚΟ, με την τυπική κάλυψη της Πανελλήνιας Ένωσης Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας-ΠΕΣΚΟ, την τεχνική υποστήριξη της ΑΚΜΕ Κοινωνία 3/3 και την πληροφόρηση του ΔΙΚΤΥΟΥ Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Περιφερειακής Ανάπτυξης-ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΠΑ. 

Οι συζητήσει της Δευτέρας, στις 20.00, είναι ανοικτές στο σύνολο της κοινωνίας των ανθρώπων, δηλαδή στο ΟΛΟΝ, επιθυμώντας το ΟΛΟΝ να προσδιορίζει τα επιμέρους και ΟΧΙ οι συσσωματώσεις και συντεχνίες ή ενώσεις να μιλούν εξ ονόματος όλων. Στην ιστορία καταγράφονται πολλές φορές οργανωμένες μειοψηφίες να καταφέρνουν να καθοδηγούν και να καρπούνται τις όποιες πρόνοιες των κοινωνιών, για να προσεταιρισθούν συντεχνιακά προνόμια …

Στις 8/2/2021, καταγράφοντας ραγδαία πρόοδο των συζητήσεων και των πληροφοριών, αποφασίσθηκε να ερευνηθεί η πιθανότητα δημιουργίας μιας δομής ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ από πολίτες και οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, καθώς και από επιχειρήσεις της Κοινωνικής Οικονομίας και από επιχειρήσεις εξομοιούμενες με την Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία.

Αναγνωρίσθηκε ότι οι Οργανώσεις της Κοινωνικής Οικονομίας είναι η ψυχή κάθε κοινωνίας και η πιο γνήσια έκφραση τους, ενώ στην ουσία είναι το κοινωνικό εργαστήριο από όπου μπορούν να δημιουργηθούν οι πυρήνες κάθε δράσης και επιχείρησης. Οι Συλλογικότητες της κοινωνίας των πολιτών είναι το ζυμωτήρι που αυξάνει το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, το οποίο είναι απαραίτητο και προαπαιτούμενο για την ενεργοποίηση κάθε μορφής κοινωνικής δράσης της κοινωνίας των Πολιτών και κάθε επιχείρησης της Κοινωνικής Οικονομίας.

Ως στρατηγικές προτεραιότητες θα μπορούσαν να είναι:

  1. Η υποστήριξη των εθελοντικών οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, με συμβολή στην γραμματειακή υποστήριξη και την σύνθεση προτάσεων
  2. Η προώθηση της γενικής επιχειρηματικότητας της Κοινωνικής Οικονομίας
  3. Η προεπιλογή δομών Κοιν. Οικ. για την ικανοποίηση βασικών αναγκών, όπως:
  • Της διατροφής, με Καταναλωτικούς Συνεταιρισμούς
  • Της ενέργειας, με Ενεργειακές Κοινότητες
  • Της παραγωγής τροφίμων, με Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία κλπ

Το Σάββατο, 13/2/2021, έγινε συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας (που είχε επιλεχθεί την Δευτέρα, 8/2/2021) στην οποία μετείχαν οι: Κώστας Οικονομόπουλος, Γιώργος Καραμπάτος, Γιάννης Φραγκούλης, Βασίλης Τακτικός, Μάγδα Κοντογιάννη, Λουκάς Μπρέχας, Δημήτρης Μιχαηλίδης, Βαγγέλης Βραγκοτέρης & Νίκος Ντάφλος.

O κ Κώστας Οικονομόπουλος συνέθεσε ερωτηματολόγιο για να συστηματοποιηθούν οι σκέψεις, που πρέπει να απαντηθεί στην συνάντηση της Δευτέρας, 15 Φεβ 2021 στο https://us02web.zoom.us/j/83204758269?pwd=YTVSaVRhT0JRYnNKUmJxUElCK3BhUT09, και μέσα από το Facebook στο προφίλ της «Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κ.Ο.».

Ο κ Λουκάς Μπρέχας ανέλαβε να φέρει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού-ΕΟΟΣ στην συζήτηση της Δευτέρας, 15 Φεβ 2021, στις 20.00, έχοντας κατά νου και μια αποτελεσματικότερη συνεργασία με Ευρωπαϊκές & Διεθνείς Δομές, για μια πιθανή μελλοντική δομή για την υποστήριξη ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΝΩΣΗΣ για τον ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

Για την καταγραφή, Δημήτριος Μιχαηλίδης, ΑγροΝέα