Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πίστωση 3 εκ ευρώ από το ΠΕΠ Πελοποννήσου με απόφαση του περιφερειάρχη για έργα συντήρησης – ανάδειξης πολιτιστικών μνημείων

Συνολικού προϋπολογισμού 3.005.000 ευρώ είναι οι 7 νέες πράξεις πολιτιστικών παρεμβάσεων που με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα εντάχθηκαν στον άξονα προτεραιότητας 3 “Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον” του ΠΕΠ Πελοποννήσου.

Στόχος των παρεμβάσεων είναι η προστασία και η ανάδειξη επιλεγμένων χώρων και μνημείων, σύμφωνα με τις διεθνείς απαιτήσεις, για την ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση σημαντικών τόπων και μνημείων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Αναμένεται δε να συμβάλλουν στην αύξηση της επισκεψιμότητας και στην ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού των συγκεκριμένων περιοχών. 

Σε μία από τις επόμενες αποφάσεις, όπως τόνισε ο περιφερειάρχης, θα περιλαμβάνεται και το έργο που αφορά στο Μουσείο της Χώρας.

Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις που εντάχθηκαν στο ΠΕΠ Πελοποννήσου είναι οι εξής:

1) Προστασία, διαμόρφωση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του Ιερού Αμυκλαίου Απόλλωνα, στην Αγία Κυριακή των Αμυκλών, στον Δήμο Σπάρτης, με προϋπολογισμό 530.000 ευρώ και δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας.

Με το συγκεκριμένο έργο αναμένεται ότι θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα προβλήματα προσβασιμότητας και αναγνωρισιμότητας του εν λόγω αρχαιολογικού χώρου, ο οποίος θα αποδοθεί στους επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων μεα, πλήρως διαμορφωμένος για περιήγηση. Επίσης, θα αποκατασταθεί ο ναός της Αγίας Κυριακής (τοιχοποιίες, στέγη, ξύλινο στέγαστρο, κουφώματα, κ.ά.).

2) Αποκατάσταση του ναού Ταξιαρχών και του οχυρωματικού του περιβόλου στο κάστρο της Πολίχνης, στον Δήμο Οιχαλίας, με προϋπολογισμό 800.000 ευρώ και δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα προβλήματα παθολογίας του ναού καθώς και του οχυρωματικού περιβόλου. Το μνημείο θα αποδοθεί στους επισκέπτες του, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων μεα, έχοντας διασφαλιστεί η προστασία και διατήρησή του.

3) Ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Λέρνας στους Μύλους του Δήμου Αργους – Μυκηνών, με προϋπολογισμό 650.000 ευρώ και δικαιούχους την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας και τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων.

4) Στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη του ναού του Αγίου Νικολάου στο Χαλκί του Δήμου Βέλου – Βόχας, με προϋπολογισμό 200.000 ευρώ και δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών το μνημείο θα στερεωθεί, θα αποκατασταθεί και θα αναδειχθεί κατά τρόπο ανάλογο με την ιστορική, αρχαιολογική και καλλιτεχνική του αξία, ενώ θα αναβαθμιστεί αισθητικά, παράλληλα με την λειτουργική του βελτίωση, ο περιβάλλων χώρος του.

5) Αποκατάσταση του Καθολικού και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου της μονής Ελληνικών Παλαιοκάστρου, στην Ανθεια του Δήμου Καλαμάτας, με προϋπολογισμό 400.000 ευρώ και δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα προβλήματα παθολογίας του ναού και θα απομακρυνθούν οι αλλοιώσεις των μεταγενέστερων επεμβάσεων, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του καθολικού και στον περιβάλλοντα χώρο. Το μνημείο θα αποδοθεί στους επισκέπτες του, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων μεα, έχοντας διασφαλιστεί η προστασία και διατήρησή του.

6) Αποκατάσταση ναού Παναγίτσας στην Αίπεια του Δήμου Μεσσήνης, με προϋπολογισμό 185.000 ευρώ και δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα προβλήματα παθολογίας του ναού. Το μνημείο θα αποδοθεί στους επισκέπτες του, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων μεα, έχοντας διασφαλιστεί η προστασία και διατήρησή του.

7) Αποκατάσταση ναού Αγίας Κυριακής, στο Πήδημα του Δήμου Καλαμάτας, και συντήρηση τοιχογραφιών του, με προϋπολογισμό 240.000 ευρώ και δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα αποδοθεί το μνημείο στους επισκέπτες του, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων μεα, έχοντας διασφαλιστεί η προστασία και διατήρησή του. Θα λειτουργεί με ευθύνη της ΕΦΑ Μεσσηνίας και το αρμόδιο προσωπικό της θα αντιμετωπίσει κάθε μελλοντική ανάγκη λειτουργικότητας και συντήρησης.