Κυριακή, 21 Απριλίου, 2024
ΑΓΡΟΤΙΚΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Σπ. Πιέρρος: Νέοι Αγρότες 2021 – Δικαιολογητικά

Σε επικοινωνία που είχαμε με τον λογιστή Σπύρο Πιέρρο μας μίλησε για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με την Προδημοσίευση της Πρόσκλησης του προγράμματος Νέων Αγροτών 2021
Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με βάση την Προδημοσίευση της Πρόσκλησης του προγράμματος Νέων Αγροτών, που απαιτούνται για τον έλεγχο επιλεξιμότητας και βαθμολογίας;Στόχος του προγράμματος ενισχύσεων Νέων Γεωργών είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

Ποσό ενίσχυσης από 35.000 € έως 40.000 €

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Αντίγραφο (2 όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας υποψηφίου και του/της συζύγου.
Εκκαθαριστικά, Ε1 & Ε3 ( εφ΄όσον υποβάλλονται) των 3 τελευταίων ετών υποψηφίου (και του/της συζύγου, εφόσον δεν υπάρχει κοινή δήλωση των δύο συζύγων στην τριετία).
Αντίγραφα δηλώσεων Ε9 (Αρχικής και όλων των επόμενων μεταβολών υποψηφίου και του/της συζύγου.
Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας.
Έντυπο ΕΑΕ υποψηφίου για τα έτη 2019 και 2020 (εφόσον υπάρχουν).
Έντυπο ΕΑΕ συζύγου για τα έτη 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020 (εφόσον υπάρχουν).
Αντίγραφο τίτλου σπουδών γεωτεχνικής κατεύθυνσης (εφόσον υπάρχει).
Αντίγραφο κάρτας ανεργίας (εφόσον υπάρχει).

  • Το γραφείο μας με έδρα την Λεωφ. Παπακωνσταντίνου 20 (έναντι ΚΑΠΗ Δήμου Νεμέας) είναι ανοιχτό από Δευτέρα έως Παρασκευή 8.30 – 20.30  για να προσφέρουμε στους παραγωγούς που θα μας εμπιστευτούν:
  • Υποβολή Αίτησης Νέοι Αγρότες 2021
  • Εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών
  • Εκπόνηση Σχεδίων Βελτίωσης

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας είτε για να κλείσετε ραντεβού, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2746023562