Πέμπτη, 18 Ιουλίου, 2024
ΑΓΡΟΤΙΚΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

… ο κλάδος δασικών είναι “διεφθαρμένος” 90% …? 

Την Τετάρτη, 21 Απρ 2021, στις 12.00 οργανώνεται δημόσια διαδικτυακή συζήτηση για τους δασικούς χάρτες με συντονιστή τον Δημήτρη Μιχαηλίδη στο facebook στο προφίλ «Skywalker-Εργασία στην Ελλάδα» και στο προφίλ «ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».

Επειδή ρυθμιστής ΠΑΝΤΩΝ είναι το όλον της Κοινωνίας των Πολιτών, και επειδή οι νόμοι που ρυθμίζουν τα πάντα σε ένα ευνομούμενο κράτος εκφράζουν την κοινωνική δυναμική μια συγκεκριμένη στιγμή, όπως αυτή εκφράζεται στην Βουλή, στα περίεργα αδιέξοδα που μας οδήγησαν οι συντεχνίες, η καλύτερη λύση είναι να απευθυνθούμε στους πολίτες και στις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών. 

ΜΟΝΟ οι πολίτες και το όλον της Κοινωνίας των Πολιτών μπορεί να καθορίσει και να επιλέξει τους όρους της ευημερίας, και της επιβίωσης πάνω στον βράχο που είναι ριγμένος στην θάλασσα, στη Ελλάδα μας.

Στις αποφάσεις των πολιτών μπορεί να ληφθούν υπ όψη οι εισηγήσεις των επιστημόνων και των ειδικών, αλλά τις αποφάσεις πρέπει να τις παίρνουν ΜΟΝΟ οι πολίτες. Αυτό που συμβαίνει σήμερα με τους Δασικούς Χάρτες είναι ότι κάποιοι ειδικοί και επιστήμονες, οργανωμένοι σε συντεχνίες, συστηματικά φαίνεται ότι αποκρύπτουν ή καθοδηγούν τους εκπροσώπους των πολιτών σε επικίνδυνες οδούς εναντίον των πολιτών και της ευημερίας των πολιτών.

Για να επιβιώσουμε, εμείς οι άνθρωποι, σε αυτό τον βράχο, την Ελλάδα, να ζήσουμε και να ευημερήσουμε αυτάρκεις, πόσα δάση χρειαζόμαστε, πόση καλλιεργήσιμη γη, πόσα λιβάδια για κτηνοτροφία, πόσους ανθρώπους μπορεί να θρέψει αυτός ο βράχος?

Από δημιουργίας του νεότερου ελληνικού κράτους, με καταγεγραμμένα νομοθετήματα (τα έτη 1836, 1888, 1929 και 1935) καθορίσθηκε ότι «Δάσος είναι πάσα έκτασις εδάφους εν όλω ή εν μέρει υπό αγρίων, ξυλωδών φυτών οιωνδήποτε διαστάσεων και ηλικίας καλυπτόμενη και δυνάμενη, δασικώς εκμεταλλευομένη, να παράγει δασικά προϊόντα, κατονομαζόμενα ειδικώτερον εν τω πινάκι διατιμήσεων των δασικών προϊόντων». Πάντα τα λοιπά ήτοι αι χειμεριναί βοσκαί, αι δασικές εκτάσεις, αι ως βοσκότοποι χαρακτηριζόμεναι, καθώς και τα επί ορέων γυμνά και ασκεπή εδάφη, αποτελούν αντικείμενον ιδίως κτηνοτροφικής εκμεταλλεύσεως.

Η ΕΕ έχει συντάξει τους δασικούς χάρτες για κάθε κράτος (και για την Ελλάδα) με βάση την αποδεκτή από την ΕΕ έννοια «Ως δάσος νοείται μια χερσαία έκταση με συγκόμιση (ή ισοδύναμη πυκνότητα κορμών) άνω του 10% και επιφάνεια μεγαλύτερη από 0,5 εκτάριο. Τα δένδρα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότατα να φθάσουν σε ύψος τουλάχιστον 5 μέτρων κατά την ωριμότητα επιτόπου».

Η έκταση που καταλαμβάνουν οι ελληνικοί Δασικοί Χάρτες υπερβαίνει το 72%, ενώ οι χάρτες που έχει η ΕΕ για την Ελλάδα δείχνουν περίπου 50% δασοκάλυψη. Ο μέσος όρος δασοκάλυψης της Ευρώπης (αν αυτό σημαίνει κάτι στατιστικά) ανέρχεται σε 34%.

Η διαφορά του 70% με το 50% είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ για την εκλεγμένη διαχρονική πολιτική ηγεσία της Ελλάδος & ΑΠΟΛΥΤΩΣ αντιεπιστημονική προσέγγιση για όλους τους επιστημονικούς συλλόγους και τα επιστημονικά ιδρύματα της Ελλάδος. Πιθανόν υποκρύπτει συντεχνιακή αυθαιρεσία, που επιτρέπει συμπολίτες που έπαυσαν να έχουν πολιτικά ή οικονομικά συμφέροντα και εξαρτήσεις να μπορούν να δηλώνουν: «ο κλάδος των δασικών είναι διεφθαρμένος κατά 90%» και ότι «οι δασικοί μάχονται για ίδιο όφελος … και ότι οι δασικοί μάχονται διότι θα χάσουν την μάσα» Κων. Μητσοτάκης, 26/2/2006.

Διαβάζουμε σύννεφο δηλώσεων από παντού και στις 9/4/2021 ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας δήλωσε ότι πρόβλημα υφίσταται μόνο (!) σε Κρήτη, Ιόνια, Δωδεκάνησα και Πελοπόννησο. Προφανώς διότι μόνο εκεί υπάρχει το «τεκμήριο ιδιοκτησίας» (ν998/79, άρθρο 67,παρ 2), αφήνοντας ακάλυπτους όλους τους κτηνοτρόφους σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα που έχουν εκβληθεί από τους βοσκότοπους, με μια αμφισβητήσιμη (συντεχνιακή?) απλή μετονομασία των βοσκοτόπων σε δάση από δασικούς …

Αν ως συντεχνία επικράτησε σήμερα να είναι «ένωση & οργάνωση επαγγελματιών που υποστηρίζει και προωθεί τα δικά της συμφέροντα σε βάρος άλλων ή του κοινωνικού συνόλου» (wiktionary.org), τότε η αίσθηση είναι ότι οι δασικοί δημόσιοι υπάλληλοι είναι μια οργανωμένη συντεχνία που υποστηρίζει και προωθεί τα δικά της συμφέροντα εις βάρος άλλων και εις βάρος του κοινωνικού συνόλου.

Η σημερινή απαράδεκτη εικόνα του δασικού κτηματολογίου, που ξεσηκώνει κάθε σκεπτόμενο πολίτη, οφείλεται στο ότι με γενικές ρυθμίσεις έγινε προσπάθεια να αποκτήσει και η Ελλάδα κάποιας μορφής κτηματολόγιο. Έτσι όμως αποκαλύφθηκαν οι συγκαλυμμένες λαθροχειρίες των δασικών. Ενόσω ο κάθε πολίτης αντιμετώπιζε τον τοπικό δασικό νόμιζε ότι απλά του έτυχε κακιά περίπτωση, μέχρι που δημοσιεύτηκαν οι δασικοί χάρτες και έγινε αντιληπτό το μέγεθος της εις βάρος όλης της κοινωνίας «σκευωρίας» με ρυθμίσεις απαράδεκτες και άρχισαν να ξεσηκώνονται οι πολίτες.

Αναφερόμενος στους δασικούς χάρτες ο υπουργός ΑΑΤ κ Σ. Λιβανός είπε ότι έχει δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα. Επανεξετάζονται όλα και διαβεβαίωσε και πάλι τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους ότι οι επιδοτήσεις θα συνεχίσουν να καταβάλλονται κανονικά για τις εκτάσεις που χρησιμοποιούν και έχουν χαρακτηρισθεί δασικές, μέχρι την οριστική λύση του προβλήματος. ΥπΑΑΤ, 11/4/2021.

Στους δημοσιοβίωτους επιδοτούμενους μοιάζει ότι το κύριο πρόβλημα είναι οι επιδοτήσεις και έτσι «σκουντιέται» πίσω η ουσία που είναι η αποστέρηση των πόρων και μέσων παραγωγής από τον έλεγχο του πολίτη αγρότη-παραγωγού, και η εξώθηση του αυτάρκη επιχειρηματία αγρότη σε απλό εξαρτώμενο επιδοτούμενο εργάτη γης …

Οι κτηνοτρόφοι έχουν υποστεί την συντεχνιακή αύξηση του χώρου ευθύνης των δασικών με την αποξένωσή τους από κλασικούς χώρους βόσκησης και το στρίμωγμά τους σε μικρούς χώρους και σε εξ ανάγκης μόνο σταβλισμένη κτηνοτροφία, που αύξησε κατακόρυφα το κόστος διατροφής (το 70% των δαπανών είναι εκτροφή) και οδηγεί τους κτηνοτρόφους σε χρεωκοπία. Αυτό διαφοροποίησε την ποιότητα των τελικών ζωικών προϊόντων, κατέστησε τους κτηνοτρόφους εξαρτώμενους από πολυεθνικές ζωοτροφών και αύξησε τις ασθένειες. Ταυτόχρονα υποβιβάσθηκε το περιβάλλον, καθόσον η χλωρίδα των δασών είναι συμβιωτική με την πανίδα, και η απομάκρυνση των ζώων δημιούργησε συνθήκες ανισορροπίας στο περιβάλλον.

Τα βοσκοτόπια της Αττικής με διάφορες μεθοδεύσεις είχαν ενσωματωθεί στις δασικές εκτάσεις και κατέληξαν οικισμοί. Οι δε «τσιμεντοποιητές» για λόγους real estate πιέζουν ασφυκτικά για «ξεκλήρισμα» των παραδοσιακών γηγενών κτηνοτρόφων. Η ισόρροπη υγιής «μη τσιμεντωμένη» Αττική ύπαιθρος συμβάλει στην επιβίωση της μεγαλούπολης.

Η εξασφάλιση της ισόρροπης ζωής στην Αττική ύπαιθρο απαιτεί ελάχιστες ισορροπίες στην χρήση γης, οι οποίες μοιάζουν ανύπαρκτες ή ταχέως μεταβαλλόμενες, σε επίπεδο αρνητικού προθέματος στην αβεβαιότητα αγροτικής επιχειρηματικότητας και στην περιβαλλοντική ισορροπία.

Πολλές απορίες δημιουργεί η ανακοίνωση της Ένωσης Ιδιοκτητών Αγροτικών Ακινήτων Ελλάδος, 30/3/2021 (Μητσοπούλου 10, 11474 ΑΘΗΝΑ, 6944 737 208) η οποία αναφέρει: Με αφορμή  την ανακοίνωση του υπουργού Περιβάλλοντος για την τροποποίηση της δασικής νομοθεσίας η Ένωση μας επισημαίνει ότι οι δασολόγοι ψεύδονται και με τις ανακοινώσεις των δασικών υπηρεσιών, τόσο για την έκταση που καταλαμβάνουν τα Δάση στη Χώρα και σε κάθε νομό της, όσο και για τη δήμευση της αγροτικής περιουσίας.

Την Τετάρτη, 21 Απρ 2021, στις 12.00 προσκλήθηκε ο κ Δημ. Κατσαντώνης (πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Αγροτικών Ακινήτων Ελλάδος) σε δημόσια διαδικτυακή συζήτηση στο https://us02web.zoom.us/j/81901148614 για να ενημερώσει σε μερικά σημεία, από το σύννεφο αποριών από την λεγόμενη ανάρτηση δασικών χαρτών με ταυτόχρονη συμμετοχή στο facebook στο προφίλ Skywalker-Εργασία στην Ελλάδα και στο προφίλ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, ΑγροΝέα