Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου, 2023
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

VIDEO: Το Live streaming του Δημοτικού συμβουλίου Δήμου Νεμέας(9/6/2021)

Παρακολουθείστε (Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021) σε ζωντανή μετάδοση μέσω Live-Streaming, την -μέσω τηλεδιάσκεψης- τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νεμέας

 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη επέκτασης Δημοτικού φωτισμού στον Οικισμό Δερβενακίων της Κ. Αρχαίας Νεμέας ποσού 2.314,83€.
2. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη 1.678,84€ παραλλαγής δικτύου στην Κ. Νεμέας.
3. Αναμόρφωση ποσού 50.100,00€ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 (Σχετικά η αριθμ. 22848/26.03.2021 σε ορθή επανάληψη (ΑΔΑ Ψ5Ο646ΜΤΛ6-ΕΣΚ) απόφαση αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών).
4. Έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 για την εγγραφή πιστώσεων για την κάλυψη αναγκών.
5. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2021.
6. Επικαιροποίηση Μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών έτους 2021.
7. Έγκριση αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου.
8. Περί: Συγκρότησης τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της δημόσιας σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021» (σχετικά η αριθμ. 13/2020 μελέτη).
9. Αναγκαιότητα ονοματοδοσίας πλατείας στην κοινότητα Νεμέας.
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με αγορά κατάλληλου ακινήτου στην κοινότητα Αρχ. Νεμέας για την δημιουργία χώρου αναψυχής και αθλητικών δραστηριοτήτων.