Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου, 2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδότηση παγίων δαπανών: 4 στις 10 επιχειρήσεις θα λάβουν κουπόνια για να πληρώσουν φόρους και εισφορές

Μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου θα εκδοθούν τα φορο-κουπόνια που θα λάβουν περίπου 30.000 επιχειρήσεις με τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να εξοφλήσουν φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, από τις περίπου 74.000 αιτήσεις που υποβλήθηκαν από επιχειρήσεις και επαγγελματίες για την επιδότηση παγίων δαπανών στο πρόγραμμα θα ενταχθούν περίπου 30.000, δηλαδή μόνο 4 στις 10 επιχειρήσεις.

Μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων «κόπηκε» καθώς κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι:-Υποβλήθηκαν αιτήσεις από επαγγελματίες οι οποίοι είτε εμφάνιζαν κέρδη είτε μείωση τζίρου μικρότερη του 30%.

-Εντοπίστηκαν επιχειρήσεις που δεν δικαιούνταν να ενταχθούν καθώς τα ποσά που εισέπραξαν από τις επιστρεπτέες προκαταβολές, υπερκαλύπτουν το ύψος των παγίων δαπανών ,που δεν έχουν καλυφθεί από προγράμματα στήριξης.

-Εντοπίστηκαν επίσης και 550 επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δεν ανήκουν στις πληττόμενους ΚΑΔ.

Οι δικαιούχοι της επιδότησης που περιορίζονται σημαντικά σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις, θα κληθούν με νέα οριστική αίτηση να επιλέξουν που θα κατευθυνθεί το ποσό ,το οποίο αντιστοιχεί στις πάγιες δαπάνες τους.

Οι δικαιούχοι δεν θα εισπράξουν ένα χρηματικό ποσό, αλλά θα λάβουν ένα κουπόνι με το οποίο θα μπορούν να καλύψουν υποχρεώσεις όπως ο φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, ασφαλιστικές εισφορές, από τον Ιούλιο έως και το τέλος του χρόνου. Σημειώνεται ότι ο προσδιορισμός του ύψους της ενίσχυσης, η ένταση της ενίσχυσης, τα ανώτατα όρια και λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος θα καθοριστούν με νέα απόφαση, που αναμένεται να εκδοθεί πιθανότατα την προσεχή εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι το ποσό της στήριξης προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της διαφοράς των παγίων δαπανών που κατέβαλε η επιχείρηση και των ενισχύσεων που έχει λάβει. Ειδικότερα, ως πάγιες δαπάνες υπολογίζονται οι δαπάνες που κατέβαλε το 2020 η επιχείρηση για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών, όπως αυτές αποτυπώνονται στο έντυπο Ε3, όπως παροχές σε εργαζόμενους, ασφαλιστικές εισφορές, ενέργεια, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια, λοιπά λειτουργικά έξοδα, χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

newsbeast.gr