Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου, 2023
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νεμέα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο, μέσω τηλεδιάσκεψης 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την 4η Αυγούστου 2021 Τετάρτη και ώρα 8:00 μ.μ. η οποία θα λάβει χώρα δια τηλεδιάσκεψης (μέσω της εφαρμογής – υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης zoom https://us05web.zoom.us/j/6852947251?pwd=V0FIdERZOXJUU3FaOE9oNUt6dndDdz09), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 για την εγγραφή ποσού 5000,00€ από την Περιφερειακή ένωση Δήμων Πελοποννήσου για την ενίσχυση Πολιτιστικών εκδηλώσεων.
2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 για την εγγραφή ποσού 613,43€ προερχόμενου από την Ελληνική εταιρεία αξιοποίησης ανακύκλωσης που αφορά τις παραδοθείσες ποσότητες των συλλεγόμενων ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου Νεμέας για το χρονικό διάστημα από 1/1/2020 έως 31/12/2020.
3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 α) για την εγγραφή συμπληρωματικού ποσού 7.000,00 στον ΚΑ 30-6662.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών για τοπικές συντηρήσεις μικρής κλίμακας που απαιτούνται στο Δήμο μας β) για την εγγραφή ποσού 5000,00€ για αμοιβή δικηγόρου για προσδιορισμό προσωρινής τιμής μονάδας ρυμοτομίας γ) για την εγγραφήποσού 30.000,00€ για την προμήθεια κιγκλιδωμάτων και σχαρών δ) για την εγγραφή συμπληρωματικού ποσού 1500,00€ στον ΚΑ 10-6662.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή MAZDA 4×4 ε) για την μεταβολή του τίτλου του ΚΑ του σκέλους των εξόδων 30-7323.001Στ.
4. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη ηλεκτροδότησης υδρευτικής γεώτρησης κοινότητας Καστρακίου συμπληρωματικού ποσού 2.300,20 €.
5. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη ηλεκτροδότησης της δεξαμενής της τοπικής κοινότητας Αρχ. Κλεωνών ποσού 293,07€.
6. Έγκριση νέου κανονισμού καθαριότητας Δήμου Νεμέας.
7. Έγκριση τροποποίησης του κανονισμού λαϊκής αγοράς Δήμου Νεμέας.
8. Xορήγηση έγκρισης άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων για τη διάταξη τύπου Δ βιομηχανικής εγκατάστασης Νικολάου Ιωάννη.
9. Xορήγηση έγκρισης άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων για τη διάταξη τύπου Δ βιομηχανικής εγκατάστασης Παπαγιαννακόπουλου Παναγιώτη.
10. Xορήγηση έγκρισης άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων για τη διάταξη τύπου Δ βιομηχανικής εγκατάστασης Μπελιτσιάνη Κωνσταντίνου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ