Παρασκευή, 19 Ιουλίου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Κ. Φρούσιος: Ένταξη της πρότασης για την προμήθεια 7 ηλεκτρικών οχημάτων και σταθμών φόρτισης

Επιτυχή έκβαση είχε η κατάθεση ολοκληρωμένης πρότασης με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Νεμέας» στο αναπτυξιακό πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.

Η πρόταση αξιολογήθηκε ως άρτια και ώριμη για την υλοποίησή της και πήρε ένταξη στις 26/7/2021. 

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 573.806,28€ και  περιλαμβάνει την προμήθεια των κάτωθι οχημάτων και υποστηρικτικού εξοπλισμού: ένα(1) ηλεκτρικό σάρωθρο, ένα (1) ηλεκτρικό ανατρεπόμενο όχημα, ένα  (1) ηλεκτρικό μικρό pick-up,δυο (2)  ηλεκτρικά VANμε εξοπλισμό κινητού συνεργείου, ένα (1)  ηλεκτρικό όχημα τύπου SUV,ένα (1) ηλεκτρικό  επιβατικό αυτοκίνητο, επτά (7) σταθμοί φόρτισης για τη φόρτιση των υπό προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων.

Η υλοποίηση αυτής της πρότασης είναι μια ευκαιρία ν’ αντικατασταθούν ορισμένα «γερασμένα» οχήματα του Δήμου μας αλλά και να ενισχύσουμε το στόλο μας βελτιώνοντας χρόνιες αδυναμίες,αφού υπάρχουν εργαζόμενοι σε εξωτερικές εργασίες ,που αναγκάζονται σήμερα να κινούνται με τα ιδιωτικά τους οχήματα.

Παράλληλα τα νέα οχήματα θα μπορούν να κινούνται οικονομικά, με ασφάλεια και κυρίως φιλικά προς το περιβάλλον.

Ο Δήμος Νεμέας μέσα από τις αγκυλώσεις που δημιούργησε η πανδημία και την υποστελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας, έχει καταφέρει να εντάξει ήδη 2 προτάσεις στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, ύψους περίπου 2.500.000 € και αναμένεται η αξιολόγηση και των υπολοίπων προτάσεων , που έχουν υποβληθεί.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΡΟΥΣΙΟΣ