Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου, 2023
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πυροσβεστική: Αιτήσεις για τις 150 μόνιμες θέσεις εργασίας

Οι αιτήσεις αρχίζουν από τη Δευτέρα 6/9/2021 και από ώρα 08:00 έως και την Τρίτη 21/9/2021, έως τις 14:00 το μεσημέρι.

Όσοι επιλεγούν θα καταλάβουν θέσεις αξιωματικών για πέντε χρόνια.

Δυνατότητα συμμετοχής στην διαδικασία έχουν υποψήφιοι ηλικίας έως 35 ετών. 

Ο αριθμός εισακτέων του διαγωνισμού καθορίζεται σε 150 θέσεις και κατανέμονται στις κάτωθι κατηγορίες/πτυχία:

Πληροφορικής και Επικοινωνιών 38 θέσεις
Μηχανικών (14 πολιτικοί μηχανικοί,15 ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και 14 μηχανολόγοι μηχανικοί) 43 θέσεις
Μετεωρολογίας 19 θέσεις
Νομικής 18 θέσεις
Οικονομικών 32 θέσεις
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr.