Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου, 2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

8η Τακτική Συνεδρίαση Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021,  ώρα 18:00, ύστερα από την αριθ. 2662/06-10-2021  Πρόσκληση του Προέδρου του ΠΕΣΠ κ. Παναγιώτη Πιτσάκη , η 8η Τακτική Συνεδρίαση με  αντιπρόσωπους – μέλη του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, η οποία, διεξήχθη δια ζώσης στην έδρα του προεδρεύοντος στο Επιμελητήριο Κορινθίας.
 

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

 • Πορεία Υφιστάμενου ΠΕΠ Πελοποννήσου
  · Νέο ΠΕΠ Πελοποννήσου και προτάσεις
  · Συνεργασία με Περιφέρεια για Προγραμματισμό Εκθέσεων και Ενέργειες Προβολής για το 2022
  · Μελέτη για το οικονομικό και επιχειρηματικό κλίμα στη Περιφέρεια Πελοποννήσου
  · Συζήτηση για Διαχειριστική των 5 Επιμελητηρίων
  · Ψηφιακοί Νομάδες
  · Αναπτυξιακά Ζητήματα –Φυσικό Αέριο

Η συνεδρίαση διαδραματίστηκε με λεπτομερή και αποδοτική ανάλυση των ανωτέρω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης με κοινό γνώμονα την βελτίωση και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας της Πελοποννήσου. Στα πλαίσια αυτά, την εκδήλωση τίμησαν ιδιαίτερα με την παρουσία τους ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κορινθίας κος Αναστάσιος Γκιολής όπου αξιολόγησε τα θέματα ως πλέον σημαντικά και θα φροντίσει για την ενημέρωση του Περιφερειάρχη,  καθώς επίσης και η Σύμβουλος του Πρωθυπουργού στα θέματα Χωροταξίας, κα Μαριλένα Σούκουλη όπου θα μεριμνήσει για την προώθηση τους στην Κεντρική Διοίκηση.

Στη συνεδρίαση εκ μέρους του Περιφερειακού συμμετείχαν δια ζώσης ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας και Πρόεδρος του Επιμελητηριακού Συμβουλίου Πελοποννήσου κος Παναγιώτης Πιτσάκης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας κος Ευάγγελος Ξυγκώρος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αργολίδας κος Φώτιος Δαμούλος,, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας κος Ιωάννης Τρουπής  ,ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λακωνίας κος Ιωάννης Παναρίτης και μέσω τηλεδιάσκεψης ο Α’ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας κος Παύλος Κρανιώτης, ο ‘Β Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας κος Παναγιώτης Λουζιώτης  και η Διευθύντρια του Επιμελητηρίου Κορινθίας κα Ελισάβετ Τσαμαντά.

 

Για το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου
Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης  Πιτσάκης