Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νεμέα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιo -Δείτε τα θέματα

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την 8η Δεκεμβρίου 2021 Τετάρτη και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  του Δημοτικού Καταστήματος επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου  αριθ. 39Β κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184 παρ.1 του Ν.4635/2019) η οποία θα λάβει χώρα: 

(α) με φυσική παρουσία,σύμφωνα με τις διατάξεις   του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169) 2 , με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄ 76),  την εγκύκλιο του  ΥΠ.ΕΣ. εγκ.643/69472/24.09.2021: Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας και την   ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 72486/19.11.2021 (ΦΕΚ 5401/20.11.2021 τεύχος Β’): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊούCOVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00., αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους    [πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19], και για νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων [απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού],

Παρακαλούμε οι παριστάμενοι  εφόσον είναι πλήρως εμβολιασμένοι να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό εμβολιασμού, που εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https: //www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoioscovid-19 και εφόσον έχουν νοσήσει το  τελευταίο εξάμηνο, βεβαίωση που εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19/bebaiose-thetikou-diagnostikou-elegkhou-koronoiou-covid-19,

β) με τηλεδιασκεψη(μέσω της εφαρμογής – υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης zoomσχετικό linkhttps://us05web.zoom.us/j/6852947251?pwd=V0FIdERZOXJUU3FaOE9oNUt6dndDdz09), για όσους από τους συμμετέχοντες, δεν εμπίπτουν στις
περιπτώσεις των ανωτέρω [δηλαδή δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι και δεν έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο],  ή δεν επιθυμούν να συμμετέχουν με φυσική παρουσία

για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση ..αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021    για την ενίσχυση α) κωδικών μισθοδοσίας β) κωδικών κρατήσεων και γ)του ΚΑ 10.7134.001   με τίτλο «systemsoftware εφαρμογή λογισμικού  –προγράμματα».
  2. Έγκριση ..αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021  για την εγγραφή συμπληρωματικού ποσού 6075,00€  προερχόμενου  από το ΥΠΕΣ  για την κάλυψη    λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
  3. Έγκριση ..αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021  για την εγγραφή ποσού 354,76€ από τους ΚΑΠ έτους 2021 προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών   ή την υλοποίηση έργων και επενδυτικών  δραστηριοτήτων των Δήμων

(Σχετικά η αριθμ.πρωτ. 85880/22.11.2021 απόφαση αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών ).

  1. Απευθείας αγορά ακινήτου ως το μόνο κατάλληλο στην κοινότητα Αρχ. Νεμέας για τη   δημιουργία χώρου αναψυχής και αθλητικών δραστηριοτήτων.
  2. Επιχορήγηση ποσού 021,64 € από  τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους    στο  Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας  με  την επωνυμία    «Πρατίνας» για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών  (Ι,ΙΑ,ΙΒ   κατανομές    έτους 2021).
  3. Επιχορήγηση ποσού 422,25 €  από  τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους     στο  Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με  την επωνυμία     «Δανιήλ Παμπούκης» για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών (Ι,ΙΑ,ΙΒκατανομές    έτους 2021).
  4. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου ( συνολικού ποσού 732,84€ ) για σύνταξη υπομνήματος και παράσταση στη συζήτηση της από 7-7-2020 έφεσης του Δήμου Νεμέας κατά του Ελληνικού δημοσίου (υπόθεση ΧΑΔΑ) ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών του δήμου.
  5. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου, έτους 2022.
  6. Περί:Kαθορισμού ωραρίου λειτουργίας των Υπηρεσιών Καθαριότητας και ύδρευσης του Δήμου και Τεχνικών έργων για το έτος 2022 και εφεξής.

 

Παρακαλείσθε να ενημερώσετε μέχρι τη Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 15:00,  σχετικά  με τον τρόπο συμμετοχής σας στη συνεδρίαση   είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail του Δήμου  nemeaota@otenet.gr  , είτε με γραπτό μήνυμα (sms)  στο τηλέφωνο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6974787849)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ