Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, 2024
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα παράταση για απόσυρση των παλαιών ταμειακών μηχανών

Νέα παράταση για την αντικατάσταση των ταμειακών μηχανών με νέου τύπου που θα συνδέονται online με το Taxis δίνει απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών, Απόστολου Βεσυρόπουλου. Πρόκειται για 179 τύπους ταμειακών μηχανών, οι οποίες θα πρέπει να αντικατασταθούν έως τις 31 Μαρτίου 2022.

Κανονικά, η προθεσμία έληγε σήμερα Παρασκευή (31/12). Με την νέα παράταση, παρατείνεται και η πλήρης σύνδεση των ταμειακών μηχανών με το Taxis. H online διαβίβαση των στοιχείων, μπορεί να γίνει από την 1η Απριλίου 2022 και μετά. Oι επιχειρήσεις, που δεν θα αντικαταστήσουν τις ταμειακές μηχανές παλαιού τύπου, θα τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους 500 ευρώ για κάθε έλεγχο. 

Η σχετική διάταξη του ν. ν. 4174/2013 προβλέπει ότι «όποιος εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού ή από εγκεκριμένο και μη δηλωμένο φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό ή από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές, τιμωρείται με πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο».

Στο σχεδιασμό της ΑΑΔΕ περιλαμβάνεται η σύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα μηχανήματα POS, ώστε να καταγράφονται, πέρα από τα στοιχεία της συναλλαγής, και οι πληρωμές.

Ποια στοιχεία θα διαβιβάζονται
Οι επιχειρήσεις θα διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ τα δεδομένα των λογιστικών στοιχείων που εκδίδουν μέσω Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών, για την τεκμηρίωση των λιανικών συναλλαγών τους (ενδεικτικά απόδειξη λιανικής πώλησης). Τα δεδομένα που διαβιβάζονται, ανά εκδοθέν στοιχείο λιανικής πώλησης, κατ’ ελάχιστον, είναι τα εξής:

Α.Φ.Μ. του εκδότη
Είδος Παραστατικού λιανικής πώλησης
Αύξων αριθμός του στοιχείου λιανικής πώλησης
Ημερομηνία και ώρα έκδοσης
Συντελεστής ΦΠΑ
Συνολική αξία παραστατικού.
Η παράταση
Η νέα παράταση χορηγήθηκε με την υπ. αρ. Α. 1269/2021 απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών, Απόστολου Βεσυρόπουλου, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:

«Λόγω της ανάγκης παροχής πρόσθετου χρόνου και μετά την 31η.12.2021, για την υποβολή δήλωσης παύσης των μοντέλων Φ.Η.Μ. που έπρεπε να αποσυρθούν από τη χρήση, με βάση τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1196/2017 (Β’ 4486) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., προκειμένου να επιτευχθεί η πληρέστερη δυνατή ενημέρωση του υποσυστήματος taxis και να καταστεί δυνατή η οριστική διαγραφή των εν λόγω μοντέλων Φ.Η.Μ. από αυτό, δεδομένων και των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 αποφασίστηκε η παράταση έως 31.3.2022».

newsbeast.gr