Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου, 2023
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Αθηνά Κόρκα – Η νέα Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας

Η κα. Αθηνά Κόρκα-Κώνστα ανέλαβε σήμερα, 12 Ιανουαρίου 2022, καθήκοντα Χωρικής Αντιπεριφερειάρχη.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Π. Νίκα οι αρμοδιότητες της κας Κόρκα είναι ο συντονισμός και η εποπτεία των υπηρεσιών τής Π.Ε. Κορινθίας. Ειδικότερα, κύρια ενασχόλησή της θα είναι η εκτέλεση και η παρακολούθηση εργασιών που σχετίζονται με την Π.Ε. Κορινθίας, το Περιφερειακό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή.Σημαντικός θα είναι ο ρόλος της στη διατύπωση εισηγήσεων προς το Περιφερειακό Συμβούλιο για το σχεδιασμό μέτρων Πολιτικής Προστασίας (ΠΠ). Επίσης θα είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό των εμπλεκόμενων Φορέων ΠΠ σε περίπτωση φυσικών καταστροφών.

Ο θεσμικός ρόλος της κας Κόρκα υποστηρίζεται από τις γνώσεις και την εμπειρία της.

Τυγχάνει διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός απόφοιτος του Πολυτεχνείου Πατρών.

Είναι η πρώτη γυναίκα Βουλευτής σε όλη την πολιτική ιστορία του Ν. Κορινθίας και έχει διατελέσει δύο φορές Βουλευτής το 2004 και το 2007.

Στόχος της κας Κόρκα είναι οι αποφάσεις τής Περιφέρειας να εφαρμόζονται προς όφελος των πολιτών και οι δράσεις τής Π.Ε. Κορινθίας να έχουν τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα.