Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Live: Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεμέας 27/01/2022

Παρακολουθείστε ζωντανά την νέα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νεμέας

Δείτε σε απευθείας μετάδοση την τρίτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νεμέας στο Δημαρχείο Λεωφ. Παπακωνσταντίνου 39Β – 27η Ιανουαρίου 2022 Πέμπτη 

 

Τα θέματα συζήτησης:

  1. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του   Ν.Π.Δ.Δ.   Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας   «Δανιήλ Παμπούκης ».
  2. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.   Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος «Πρατίνας».
  3. Ορισμός Προέδρου και Παραγωγικών Τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
  4. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.   Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης.
  5. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.   Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης.
  6. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων      της Επιτροπής εκτίμησης της παρ. 5 του άρθρου 186 του Ν.3463/06 (αγορά, εκποίηση, εκμίσθωση και ανταλλαγή ακινήτων του Δήμου) για το έτος 2022.
  7. Ορισμός δύο (2) τακτικών μελών, ενός (1) δημότη φορολογούμενου με τον αναπληρωτή του και ενός (1) Γραμματέα με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση φορολογικής Επιτροπής Συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2022 (άρθρο 7 παρ. 8 του Ν. 2307/1995).
  8. Ορισμός ενός (1) τακτικού μέλους για τον έλεγχο των τελών διαμονής παρεπιδημούντων 2% και τελών 0,5 % επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 5214/24-1-85 Κοινή απόφαση Υπουργών Προεδρίας Εσωτερικών & Οικονομικών για το έτος 2022.
  9. Συγκρότηση  Επιτροπής καταστροφής αντικειμένων    άνευ αξίας, αποτελούμενη από τρεις(3) δημοτικούς συμβούλους με τους αναπληρωτές τους  για το έτος 2022 (άρθρο 199 παρ. 6 του Ν. 3463/2006).