Νεμέα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Δείτε τα θέματα

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την 23η Μαρτίου 2022, Τετάρτη και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στη  Νεμέα, Λεωφ. Παπακωνσταντίνου 39Β κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184 παρ.1 του Ν.4635/2019) η οποία θα λάβει χώρα: 

(α) με φυσική παρουσία, σύμφωνα με τις διατάξεις   του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169) 2 , με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄ 76),  την εγκύκλιο του  ΥΠ.ΕΣ. εγκ.643/69472/24.09.2021: Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας και την   τηνΚΥΑ  Δ1α/ΓΠ.οικ. 14709/11.03.2022 (ΦΕΚ 1099/11.03.2022 τεύχος Β’): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από το Σάββατο, 12 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00.,  αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους    [πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19], και για νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων [απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού],

Παρακαλούμε οι παριστάμενοι  εφόσον είναι πλήρως εμβολιασμένοι να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό εμβολιασμού, που εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https: //www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoioscovid-19 και εφόσον έχουν νοσήσει το  τελευταίο εξάμηνο, βεβαίωση που εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19/bebaiose-thetikou-diagnostikou-elegkhou-koronoiou-covid-19,

β) με τηλεδιάσκεψη(μέσω της εφαρμογής – υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης zoomσχετικό linkhttps://us05web.zoom.us/j/6852947251?pwd=V0FIdERZOXJUU3FaOE9oNUt6dndDdz09), για όσους από τους συμμετέχοντες, δεν εμπίπτουν στις
περιπτώσεις των ανωτέρω [δηλαδή δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι και δεν έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο],  ή δεν επιθυμούν να συμμετέχουν με φυσική παρουσία

για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2022 (1η αναμόρφωση)
  2. Έγκριση τροποποίησης ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης  του Δήμου έτους2022
  3. Περί: Έγκρισης έκθεσης εσόδων Δ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2021.
  4. Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2022 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δανιήλ Παμπούκης».
  5. Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2022 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πρατίνας».
  6. Καθορισμός των κωδικών του προϋπολογισμού οικον. έτους 2022 δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.
  7. Έγκριση αμοιβής δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου
  8. Περί χορήγησης άδειας απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Δερβενακίων 61 εντός σχεδίου πόλεως ΝΕΜΕΑΣ της Κ. ΝΕΜΕΑΣ, του ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ, για την εγκατάσταση της μονάδας παραγωγής & εμφιάλωσης κρασιών (οινοποιείου) ιδιοκτησίας Χρυσάϊδου Ιωάννη.

Παρακαλείσθε να ενημερώσετε μέχρι τη Τρίτη 22Μαρτίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ.,  σχετικά  με τον τρόπο συμμετοχής σας στη συνεδρίαση   είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail του Δήμου  nemeaota@otenet.gr  , είτε με γραπτό μήνυμα (sms)  στο τηλέφωνο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6974787849).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ