Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
ΑΓΡΟΤΙΚΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΡΙΑ Αγροτικών Προϊόντων

Την συνήθη Τετάρτη, 6 Απριλίου 2022, στις 21.00 στην δημόσια διαδικτυακή συζήτηση, με ανοιχτή πρόσκληση προς όλους, το θέμα είναι ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΡΙΑ Αγροτικών Προϊόντων, στο https://us02web.zoom.us/j/81550666956.

Την Τετάρτη, 13 Απριλίου 2022, στις 21.00 στην δημόσια διαδικτυακή συζήτηση, με ανοιχτή πρόσκληση προς όλους, το θέμα είναι Τοπικές Αγορές Αγροτών στο https://us02web.zoom.us/j/89943903477.Η κα Μάγδα Κοντογιάννη, κτηνοτρόφος, γραμματέας του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής, προσκάλεσε τον κ Μάνο Καπαράκη (Ιεράπετρα, κηπευτικά) και τον κ Θάνο Κελμάγερ (Αθήνα, ανθοκομικά) να παρουσιάσουν μερικές από τις εμπειρίες τους από την λειτουργία Δημοπρατηρίων, με συντονιστή τον κ Δημήτριο Μιχαηλίδη (ΑγροΝέα, AgroBus).

Τα αγροτικά προϊόντα αποκτούν ραγδαία αυξανόμενη σημασία και τιμή (διότι πραγματική ΑΞΙΑ είχαν πάντοτε και μάλιστα πάρα πολύ μεγάλη). Απλά τώρα το καλαμπόκι, με το οποίο στην Γερμανική κατοχή του 1940 (γιατί υπάρχει και σε άλλα χρόνια …) κάναμε κατσαμάκι και τρώγαμε, έγινε πολύτιμο, περίπου σαν «διαμάντι», ένα κόσμημα …

Η τοπική αγροδιατροφική αυτάρκεια απέκτησε ιδιαίτερη σημασία τον τελευταίο χρόνο, στρέφοντας το ενδιαφέρον όλων από τις ταλαιπωρημένες παγκοσμιοποιημένες εφοδιαστικές αλυσίδες (μεταφορές, εισαγωγές, εξαγωγές κλπ) στις τοπικές εφοδιαστικές αλυσίδες (locality, οικοτεχνία, Αγορές Αγροτών, Τοπικά Σύμφωνα, ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΡΙΑ κλπ). Στην περίοδο της πανδημίας ακόμα και μετακινήσεις από Δήμο σε Δήμο είχαν απαγορευθεί για να επιβιώσουμε όλοι.

Από την σύγχρονη τάση για τοπικότητα (locality) την Τετάρτη, 6 Απρ 2022, στις 21.00 η κα Μάγδα Κοντογιάννη (6932094231) είπε ότι θα συζητηθούν τα Δημοπρατήρια, όπου μετά τις απ’ ευθείας πωλήσεις σε καταναλωτές από τους αγρότες στον τόπο τους, μετά τις Αγορές Αγροτών που καλύπτουν τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών (κατοίκων) και μετά τα Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας, τα Δημοπρατήρια λειτουργούν ως χώροι συγκέντρωσης της τοπικής αγροτικής (φυτικής & ζωικής) παραγωγής για να καλύψουν υπερτοπικές ανάγκες ακόμα και διεθνείς αγορές.

Τα δημοπρατήρια θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν τις αναγκαίες ποσότητες για να προσελκύσουν τις αγορές και τους αγοραστές στηριζόμενες σε συμβολαιακές σχέσεις με τους αγρότες-παραγωγούς, ή ακόμα καλύτερα και σωστότερα με σύμπραξη & συνεργασία των ιδίων των αγροτών-παραγωγών σε ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ (ή όπως λέγονται διεθνώς ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥΣ-cooperatives)…

Οι Συνεταιρισμοί είναι κομμάτι της Κοινωνικής Οικονομίας-ΚΟ, και οι φορείς της Κοιν. Οικ. ΑΠΑΙΤΟΥΝ να λειτουργεί ενεργός τοπική κοινωνία, τα μέλη της οποίας μπορεί να συμπράξουν σε Συνεταιρισμούς. Οι Συνεταιρισμοί ΔΕΝ είναι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης-ΕΠΕ που ασχολούνται με αγροτικά προϊόντα (αγοράζοντας και πουλώντας) ή που ασχολούνται με παροχή υπηρεσιών σε οποιονδήποτε αγρότη, αλλά δομές που δημιουργούνται από τους ίδιους τους αγρότες-παραγωγούς για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των ίδιων των αγροτών-μελών τους και κατευθύνονται από τους ίδιους τους αγρότες δημοκρατικά (κάθε μέλος-μία ψήφος).

Το «Συνεταιρισμοκτόνο» νομικό πλαίσιο που προσάρμοσε τους αγροτικούς συνεταιρισμούς στην τάχα σύγχρονη πραγματικότητα, κατέστησε τους ελληνικούς συνεταιρισμούς υβρίδιο της κερδοσκοπικής ιδιωτικής οικονομικής, μια «νόθα» γέφυρα προς μια περισσότερο τάχα βιώσιμη οικονομική κατάσταση σε ένα διαλυόμενο και καταρρέον ομογενοποιημένο παγκόσμιο σύστημα.

Στις μέρες μας η μηχανοποιημένη παραγωγική διαδικασία της τροφής καταναλώνει κατά μέσο όρο περισσότερες μονάδες ορυκτής ενέργειας για να παραχθεί μία μονάδα διατροφικής ενέργειας. (Και εάν μετρήσουμε την κατανάλωση ενέργειας για μεταποίηση και διατήρηση, καθώς και το ενεργειακό κόστος των διεθνών εφοδιαστικών αλυσίδων η κατάσταση γίνεται εφιαλτική και μη βιώσιμη). Όταν γίνει κατανοητό αυτό από τους κάθε είδους «επενδυτές» του αγροδιατροφικού συστήματος, θα έχουμε την όξυνση της αγροδιατροφικής κρίσης. Θα έχουμε ένα πραγματικό κραχ, που μπροστά του θα ωχριά το πρόσφατο χρηματοπιστωτικό κραχ (2008). Θα πάψουν να υπάρχουν φθηνά τρόφιμα, γιατί θα αυξηθούν στο έπακρο τα κόστη της καλλιέργειας–εκτροφής, της συγκομιδής, της αποθήκευσης, της συντήρησης, της ψύξης, των μεταφορών και της διανομής. Γ. Κολέμπας trikkipress.gr, 30/10/2021.

Μετά τον covid-19 επαναξιολογούνται οι αξίες και οι προτεραιότητες και φαίνεται (προσοχή «φαίνεται») ότι η τροφή ξανααποκτά σεβασμό, αλλά δεν φαίνεται να συνοδεύεται από σεβασμό στον αγρότη-παραγωγό. Προσπαθούν να τον εξωθήσουν να παράγει σαν αγροεργάτης και όχι σαν επιχειρηματίας αγρότης.

Στον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Περιφέρειας Αττικής πιστεύουν ότι ο αγρότης (γεωργός, κτηνοτρόφος) είναι ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ του περιβάλλοντος. Από κάθε κύκλο του περιβάλλοντος ο αγρότης αξιοποιεί το περίσσευμα για την ικανοποίηση των αναγκών του. Ο αγρότης καλλιεργεί ότι χρειάζεται η κοινωνία κυρίως με συμβολαιακές σχέσεις σε τοπική εφοδιαστική αλυσίδα και τοπικά σύμφωνα. Ο αγρότης πρέπει να μπορεί να διαθέτει απ’ ευθείας στους γύρω καταναλωτές μέσω των Αγορών Αγροτών μέχρι το 20% της παραγωγής του. Και η συγκεντρωμένη παραγωγή πρέπει να μπορεί να διατεθεί στην αγορά μέσω συστημάτων δημοπράτησης, σε δημοπρατήρια που θα διαχειρίζονται οι ίδιοι οι αγρότες.

Η κα Μάγδα Κοντογιάννη, 6932094231, είπε: Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Περιφέρειας Αττικής προσπαθεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να υλοποιηθεί το «ΟΡΑΜΑ 2040 της Αττικής Υπαίθρου» που συνδιαμορφώσαμε τον Ιαν 2021. Ήδη εργαζόμαστε για ένα ΝΕΟ «ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ 2040 Αττικής Υπαίθρου» του οποίου το τελικό υβριδικό συνέδριο σχεδιάζεται να γίνει στις 18 Μαΐου 2022, 10.00-16.00 και τα συμπεράσματά του να υποβληθούν στην ΕΕ τον Ιουν 2022.

Στόχος του ΝΕΟΥ Αγροτικού Συμφώνου 2040 είναι οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών-κατοίκων της υπαίθρου να συνθέσουν μια νέα συμφωνημένη με όλους πορεία ώστε το 2040 να διαμορφωθούν συνθήκες για μια ελκυστική αγροτική ύπαιθρο, για να γίνουν οι αγροτικές περιοχές πιο ισχυρές, πιο συνδεδεμένες, πιο ανθεκτικές και πιο ευημερούσες, μαζί με όλους τους κατοίκους της υπαίθρου. Ακόμα και με όσους αγρότες κατορθώσουν να δημιουργήσουν συλλογικές δομές εκπροσώπησής τους. Οι δημόσιες διαδικτυακές συζητήσεις κάθε Τετάρτη του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής προσπαθούν να καλύψουν την τεράστια ανεπάρκεια συμμετοχής και ενημέρωσης των κτηνοτρόφων.

Την προσεχή Τετάρτη, 6 Απρ 2022, στις 21.00 στην δημόσια διαδικτυακή συζήτηση, με ανοιχτή πρόσκληση προς όλους, το θέμα είναι «ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΡΙΑ Αγροτικών Προϊόντων», στο https://us02web.zoom.us/j/81550666956.

Για την καταγραφή, Δημήτριος Μιχαηλίδης, 6998282382, ΑγροΝέα, Agrobus