Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νεμέα: Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε σε ειδική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την 4η Μαΐου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στη  Νεμέα, Λεωφ. Παπακωνσταντίνου 39Β όπως προβλέπεται στις διατάξεις  του άρθρου 4 παρ.4. του Ν. 4111/2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ.6 του Ν. 4172/2013όπως αντικαταστάθηκαν με το  άρθρο 189 του Ν.4555/18 και έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 12 του Ν.4623/2019 η οποία θα λάβει χώρα: 

(α) με φυσική παρουσία,σύμφωνα με τις διατάξεις   του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169) 2 , με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄ 76),  την εγκύκλιο του  ΥΠ.ΕΣ. εγκ.643/69472/24.09.2021: Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίαςκαι η ΚΥΑ  Δ1α/ΓΠ.οικ.22206/15.04.2022 (ΦΕΚ 1882/16.04.2022 τεύχος Β’): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους    , και για νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων [απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού],

Παρακαλούμε οι παριστάμενοι  εφόσον είναι πλήρως εμβολιασμένοι να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό εμβολιασμού, που εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https: //www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoioscovid-19 και εφόσον έχουν νοσήσει το  τελευταίο εξάμηνο, βεβαίωση που εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19/bebaiose-thetikou-diagnostikou-elegkhou-koronoiou-covid-19,

β) με τηλεδιάσκεψη (μέσω της εφαρμογής – υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης zoomσχετικό linkhttps://us05web.zoom.us/j/6852947251?pwd=V0FIdERZOXJUU3FaOE9oNUt6dndDdz09), για όσους από τους συμμετέχοντες, δεν εμπίπτουν στις
περιπτώσεις των ανωτέρω [δηλαδή δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι και δεν έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο],  ή δεν επιθυμούν να συμμετέχουν με φυσική παρουσία

για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Εκλογή των Μελών της Οικονομικής Επιτροπής (τακτικού και         αναπληρωματικού ) για  το  υπολειπόμενο χρονικό διάστημα έως  31. 12.2023.

Παρακαλείσθε να ενημερώσετε μέχρι τη 04-5-2022 και ώρα 11:00 π.μ.,  σχετικά  με τον τρόπο συμμετοχής σας στη συνεδρίαση   είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail του Δήμου  nemeaota@otenet.gr  , είτε με γραπτό μήνυμα (sms)  στο τηλέφωνο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6974787849).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ