Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Εκδήλωση: Ανάπτυξη και αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών Επιμελητηρίου Κορινθίας

Ολοκληρώθηκε η πρώτη εκδήλωση παρουσίασης της πράξης «Ανάπτυξη και αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου Κορινθίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5052202 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020».Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας, κος Παναγιώτης Λουζιώτης, η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κορινθίας, κα Αθηνά Κόρκα, ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, κος Χάρης Βυτινιώτης ενώ το πρόγραμμα παρουσίασαν ο Διευθυντής της ΕΥΔΕΠ, κος Αντώνης Ψαράκης και ο Υπεύθυνος Εμπορικού Τμήματος της Knowledge, κος Νίκος Ζώτος.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση για ανάπτυξη / αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών, για ανταλλαγή πληροφοριών και ενημέρωσης προς όφελος των επιχειρήσεων – μελών του  Επιμελητηρίου, των δημοσίων φορέων, των ιδιωτών – επιχειρήσεων, των πολιτών και των επισκεπτών της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Μάθετε περισσότερα στο ΝΕΟ portalτου Επιμελητηρίου Κορινθίας: www.korinthiacc.gr

Θα ακολουθήσει αναλυτικότερη καμπάνια ενημέρωσης και παρουσίας του  νέου portal για όλα τα μέλη του Επιμελητηρίου Κορινθίας.