Τετάρτη, 17 Ιουλίου, 2024
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Μπαράζ τουριστικών επενδύσεων 10 εκ.€ σε Μάνη, Τεγέα, Κόρινθο, Νεμέα και Μεσσηνία

Επενδύσεις ύψους περίπου 10 εκ.€ σε περιοχές της Πελοποννήσου με σημαντικές επιχορηγήσεις

Αποφάσεις για υπαγωγή ξενοδοχειακών επενδύσεων στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε Μάνη, Τεγέα, Κόρινθο, Νεμέα και Μεσσηνία .Στο Μαυροβούνι
Με την υπ’ αριθμ. Πρωτ 155434/Π08/7/00153/Π/Ν.4399/2016/10.05.2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4399/2016, όπως ισχύει, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 αυτού (B ́ κύκλος) επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «MANI LUXURY ACCOMMODATION Ι.Κ.Ε.» με δ.τ. «MANI LUXURY ACCOMMODATION Ι.Κ.Ε.» που αναφέρεται στην ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΚΤΙΡΙΑ) ΤΗΣ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ <<ΖΕΥΣ>> ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 4* (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) στο Μαυροβούνι , Δ.Ε. Γυθείου, Δήμου Ανατολικής Μάνης , ΠΕ Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 2.169.044,00 € και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 2.169.044,00 €. Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 835.081,94 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 9,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στην Τεγέα
Επίσης, με την υπ’ αριθμ. Πρωτ 155419/Π08/7/00147/Π/Ν.4399/2016/10.05.2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4399/2016, όπως ισχύει, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 αυτού (B ́ κύκλος) επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «NIDE REAL ESTATE DEVELOPMENT EE» με δ.τ. «NIDE REAL ESTATE DEVELOPMENT EE» που αναφέρεται σε «Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 3* » (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) στην Δ.Ε. Τεγέας Δήμου Τρίπολης ΠΕ Αρκαδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 747.113,87 € και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 746.702,49 € .

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 410.686,37 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 5,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στην Ανατολική Μάνη
Ακόμη υπογράφηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ. Ι.Κ.Ε. ( ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (B ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται σε ΙΔΡΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στη θέση ΚΑΛΥΒΙΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης ΠΕ Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.115.000,00 € και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.115.000,00€.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 429.065,00 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 4,75 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στη Νεμέα
Επίσης υπογράφηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της ατομικής επιχείρησης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (B ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται σε ”Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας”, (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα),στην Νεμέα ΠΕ Κορινθίας Περιφέρειας Πελοποννήσου , συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 313.808,23 € και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 313.808,23 € .

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ συνολικού ύψους 120.431,17 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 2,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στην Κόρινθο
Ακόμη εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (B ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται σε ΙΔΡΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) στην Κόρινθο Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.399.497,09 € και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.339.767,05 €.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 736.871,88 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 7,10 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στη Μεσσηνία
Επίσης, υπογράφηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΟΡΑΤΟ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (B ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται σε ΙΔΡΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ»(ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) στην Τ.Κ. ΡΙΓΚΛΙΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΤΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΝΗΣ, Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.661.338,72 € και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.632.150,75 € .

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 897.682,91 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 2,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Ακόμη, εγκρίθηκε η υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» των άρθρων 59 έως 61 του νόμου 4399/2016, επενδυτικού σχεδίου που αναφέρεται σε ΙΔΡΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ, (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) στην Τ.Κ. Βέργας Δήμου Καλαμάτας ΠΕ Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου., συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.287.154,12 € και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.242.134,59 €. Φορέας του επενδυτικού σχεδίου (δικαιούχος της ενίσχυσης) είναι η επιχείρηση ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Το συνολικό επιλέξιμο και το ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε 755.712,00.

notospress.gr