Πέμπτη, 23 Μαΐου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νεμέα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Δείτε τα θέματα

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την  29η Ιουνίου  2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  του Δημοτικού Καταστήματος στη  Νεμέα Λεωφ. Παπακωνσταντίνου 39Β, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

  1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2022   για την εγγραφή α) ποσού 16120,00€  για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή Ανεξάρτητων υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου για τα έτη 2021 και 2022 του Δήμου  Νεμέας»  β)  ποσού 1500,00€ για «Προμήθεια ψυγείων» γ)   συμπληρωματικού ποσού 5000,00€ για Συντήρηση Επισκευή κάδων απορριμμάτων δ) συμπληρωματικού ποσού 5000,00€ για υπηρεσίες κτηνιάτρου για τα αδέσποτα ζώα  , ε) συμπληρωματικού ποσού 5000,00€ για προμήθεια επίπλων εξοπλισμού γραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και στ)  ποσού  15.000,00 για την Προμήθεια μεταλλικών ραφιών στήριξης (dexion).
  2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2022 για την εγγραφή συμπληρωματικού ποσού  2864,08€  στον ΚΑ  00-6718.003  με τίτλο «Απόδοση τελών Λαϊκής Αγοράς ».
  3. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2022 για την εγγραφή ποσού 4893,60για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Νεμέας και της Ε.Ε.ΤΑ.Α. Α.Ε.       για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΗΡΙΟ, ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ»
  4. Έγκριση  σύνταξης νέου Κανονισμού  καθαριότητας.
  5. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου για σύνταξη υπομνήματος και παράσταση στη συζήτηση της από 17-7-2016 αγωγής της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΝΑΒΙΤΕΚ ΕΠΕ».
  6. Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την εκτέλεση νέων δρομολογίων του ΚΤΕΛ Κορινθίας.
  7. Παραχώρηση του προαύλιου χώρου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νεμέας στο Κυνηγετικό Σύλλογο Νεμέας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ