Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου, 2023
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νεμέα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Δείτε τα θέματα

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την 12η Ιουλίου 2022, Τρίτη και ώρα 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  του Δημοτικού Καταστήματος στη  Νεμέα, Λεωφ. Παπακωνσταντίνου 39Β κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 74  του Ν. 4555/2018, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

  1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2022 για την εγγραφή α) συμπληρωματικού ποσού 7000,00€ για την προμήθεια κλιματιστικών (τύπου ντουλάπα) β) συμπληρωματικού ποσού 25000,00€ στον ΚΑ με περιγραφή «Φωτισμός και κίνηση (ηλεκτρισμό  φωταέριο)  για δικές τους υπηρεσίες γ) συμπληρωματικού ποσού 4000,00€  στον ΚΑ με περιγραφή «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων τσάπας » και δ εγγραφή ποσου  5600,00€ για Προμήθεια υδατοδεξαμενής για τις ανάγκες Κοινότητας Καστρακίου.
  2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2022 για την εγγραφή ποσού5000,00€ προερχόμενου από την Περιφερειακή ένωση Δήμων Πελοποννήσου για την ενίσχυση Πολιτιστικών εκδηλώσεων

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ