Δευτέρα, 20 Μαΐου, 2024
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιταγή ακρίβειας: Πότε θα καταβληθεί – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι των 250 ευρώ -VIDEO

Η επιταγή ακρίβειας που θα δοθεί συνολικά σε 2,3 δικαιούχους, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων πριν τα Χριστούγεννα.

Μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί η επιταγή ακρίβειας, ύψους 250 ευρώ, σε 2,3 εκατ. δικαιούχους.
Το φετινό επίδομα θα είναι αυξημένο στα 250 ευρώ και τα εισοδηματικά κριτήρια μειωμένα, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι να φτάνουν τα 2,3 εκατομύρια.
 

Οι δικαιούχοι του επιδόματος, όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, όπως είναι οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι δικαιούχοι αναπηρικού επιδόματος, οι δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, οι μακροχρόνια άνεργοι και οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού.

Οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος φαίνεται ότι θα πάρουν διπλή δόση, όπως επίσης 500 ευρώ θα πάρουν και οι οικογένειες όπου και ο άνδρας και η γυναίκα δικαιούνται το επίδομα.

Διευκρινίζεται πως η έκτακτη οικονομική ενίσχυση χορηγείται, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Το ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα για το φορολογικό έτος 2022 δεν υπερβαίνει τις 9.600 ευρώ (από 7.200 προηγουμένως)

Το ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημά τους (το άθροισμα των φορολογητέων εισοδημάτων του υπόχρεου και του/της συζύγου/μέρους συμφώνου συμβίωσης) δεν υπερβαίνει τις 16.800 ευρώ (από 14.400 προηγουμένως)

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού που προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ έτους 2022 (φορολογικού έτους 2021), δεν υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ (από 200.000 προηγουμένως)

Είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και έχουν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2021.