Πέμπτη, 18 Απριλίου, 2024
ΑΡΘΡΑΚΟΙΝΩΝΙΑΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έλενα Κονομόδη: Απόλυτη Προτεραιότητα οι Πολιτικές για τα Άτομα με Αναπηρίες

Γράφει η Έλενα Κονομόδη*

Η 3η Δεκεμβρίου  αποτελεί Παγκόσμια Ημέρα για τα Άτομα με Αναπηρίες. Ποια άραγε είναι αυτά;  Σύμφωνα με τη Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα άτομα με αναπηρία (UNCRPD), ως άτομα με αναπηρία ορίζονται «τα άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, νοητικές, πνευματικές ή αισθητηριακές βλάβες, οι οποίες σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια δύναται να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους». 

Χαρακτηριστικά στοιχεία  ώστε να κατανοήσουμε πόσο κοντά μας  είναι η ανάγκη να  πάρουν «σάρκα και οστά» αποτελεσματικές  πολιτικές για τους αναπήρους είναι τα εξής:

  • Κάποια μορφή αναπηρίας έχουν περίπου 87 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ
  • Εργάζονται μόνο τα μισά από τα άτομα με αναπηρία
  • Αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού το 28,4%
  • Έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μόλις το 29,4%
  • Το 52% αισθάνεται ότι υφίσταται διακρίσεις, ενώ είναι «κοινό μυστικό» ότι πολλά από τα άτομα με αναπηρία δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες στη ζωή με τους υπόλοιπους και δυστυχώς δεν έχουν πρόσβαση στα σχολεία, τους χώρους εργασίας, τις υποδομές, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις πληροφορίες όπως τα άλλα άτομα.

Η ΕΕ έχει θέσει την αναπηρική πολιτική ψηλά στην προτεραιοποίηση των κοινωνικών πολιτικών, καθώς σύμφωνα με την αρχή 17 του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων αναφέρεται ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα σε εισοδηματική στήριξη που διασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση και σε πρόσβαση σε υπηρεσίες που τους επιτρέπουν να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προτείνει τις εξής αναγκαίες κρατικές παρεμβάσεις:

(α) Την αύξηση του αναπηρικού επιδόματος για 172.000 ανάπηρους,

(β) Την εξασφάλιση προσωπικού φροντιστή ή βοηθού για 70.000 άτομα  και εργαλεία αξιοπρέπειας (τεχνητά μέλη, αμαξίδια κ.λπ.) σε όλους τους δικαιούχους χωρίς επιβαρύνσεις,

(γ) Προσβάσιμες γειτονιές σε 20 πόλεις και (δ) Απλοποίηση επικοινωνίας με το Δημόσιο.

Η στήριξη των ατόμων με αναπηρία είναι υποχρέωση όλων μας, η δε εξειδικευμένες και αποτελεσματικές πολιτικές  πιο απαραίτητες από ποτέ!

*Η Έλενα Κονομόδη είναι Δικηγόρος παρ΄Αρείω Πάγω,
Μέλος Συντονιστικού Τμημ. Κοιν. Πρόνοιας και Αλληλεγγύης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ