Δευτέρα, 27 Μαΐου, 2024
ΑΓΡΟΤΙΚΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Άλλο ένα έργο αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας για τον αγροτικό τομέα εξασφάλισε ο Δήμος Άργους Μυκηνών

Ο Δήμος Άργους Μυκηνών εντάχθηκε σε ένα ακόμα χρηματοδοτικό πρόγραμμα με στόχο την αναβάθμιση των υφιστάμενων αρδευτικών εγκαταστάσεων του Δήμου και την μείωση της κατανάλωσης ρεύματος, κάτι το οποίο θα ωφελήσει όλους τους αγρότες που αρδεύουν τα κτήματά τους από τις γεωτρήσεις αυτές .
 

Το πρόγραμμα προέρχεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για τη Δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 (Π.Α.Α. 2014 – 2020) με το ποσό των 2.195.464,64 €, με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αύξηση ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακή εξοικονόμηση υφιστάμενων αρδευτικών εγκαταστάσεων Δήμου Άργους – Μυκηνών»

Βασικός σκοπός του έργου είναι η μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος των υποδομών άρδευσης με την χρήση σύγχρονης τεχνολογίας με εγκατάσταση νέας γενιάς εξοπλισμού υψηλότερης απόδοσης και χαμηλότερης ενεργειακής κατανάλωσης καθώς και παρακολούθησης ενεργειακών παραμέτρων και δεικτών. Συμπληρωματικά, στο δίκτυο προστίθεται εξοπλισμός τηλεμετρίας – τηλεδιαχείρισης του συστήματος καθώς  και παρακολούθησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του αρδευτικού νερού.