Δευτέρα, 15 Ιουλίου, 2024
ΕΛΛΑΔΑΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χαμόγελο του Παιδιού: Δράση με τίτλο «Μία λαμπάδα … ένα Χαμόγελο»

Στο πλαίσιο των δράσεων της Κοινωνικής Υπευθυνότητας, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος συνεχίζει το έργο στήριξης Οργανισμών που προσφέρουν σημαντικό κοινωνικό έργο.

Στο πλαίσιο αυτό, σας ενημερώνουμε για τη νέα δράση του Χαμόγελου του Παιδιού με τίτλο «Μία λαμπάδα … ένα Χαμόγελο», η οποία υλοποιείται ενόψει της εορτής του Πάσχα. 

Σεβόμενοι τη δύσκολη οικονομική συγκυρία και τον καθημερινό αγώνα που δίνουν οι Ελληνικές επιχειρήσεις, για να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, οι τρόποι στήριξης της εν λόγω δράσης περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών. Αναλυτικά, είναι οι ακόλουθες: