Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νεμέα: Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την 3η Μαΐου 2023 Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στη Νεμέα Λεωφ. Παπακωνσταντίνου 39Β κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 74του Ν. 4555/2018, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

  1. Διάθεση των κοινόχρηστων χώρων – διαφημιστικών μέσων και καθορισμός του τρόπου χρήσης αυτών για την προβολή των πολιτικών κομμάτων, τους συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων, τους συνδυασμούς υποψηφίων και τις Επιτροπές Υποστήριξης του άρθρου 10 του Ν. 4023/2011 για την προεκλογική προβολή τους, ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών στις 21/05/2023 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8481/10-02-2022 (ΦΕΚ 674/Β’/15-02-2022) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ