Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Δημοτικής Παράταξης «Μαζί για τη Νεμέα» για εκλογή νέου επικεφαλής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η  Δημοτική Σύμβουλος της Δημοτικής Παράταξης «Μαζί για τη Νεμέα» Ιωάννα Σιαμπλή – Φιλντίση του Κωνσταντίνου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν της:

  • την από 28-04-2023 και με αριθμό πρωτοκόλλου 2245/28-04-2023 αίτηση – δήλωση παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου και Επικεφαλής της άνω Δημοτικής Παράταξης της μείζονος αντιπολίτευσης Ευάγγελου Ανδριανάκου του Νικολάου,
  • την συντελεσθείσα στις 02-05-2023 ορκωμοσία της πρώτης αναπληρωματικής δημοτικής συμβούλου της άνω παράταξης Φωτεινής Κακαρίκου του Σωτηρίου -και
  • την από 02-05-2023 και με αριθμό πρωτοκόλλου 2333/03-05-2023 επιστολή του Δημάρχου Νεμέας Κωνσταντίνου Φρούσιου του Θεοφάνη,

με την οποία την καλεί, ως εκλεγείσα πρώτη σε ψήφους δημοτική σύμβουλος της άνω Παράταξης, να συγκαλέσει κατά τα οριζόμενα στον Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4555/2018 περί «Δημοτικών Παρατάξεων» συνεδρίαση των δημοτικών συμβούλων της άνω δημοτικής Παράταξης, προς εκλογή κατά πλειοψηφία  Επικεφαλής της στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΚΑΛΕΙ

Σε συνεδρίαση την Πέμπτη 4 Μαΐου 2023 και ώρα 18:30 στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νεμέας τους κάτωθι Δημοτικούς Συμβούλους, κατ’ αλφαβητική σειρά :

  • Κακαρίκου Φωτεινή του Σωτηρίου
  • Λιμνιάτη Ευάγγελο του Κωνσταντίνου
  • Μητραβέλα Κωνσταντίνο του Ανδρέα
  • Μπακασέτα Δημήτριο του Κωνσταντίνου –και
  • Παπαλαμπροπούλου – Μπασανιώτη Ελένη του Φωτίου

Προκειμένου να προβούν στην κατά το νόμο προβλεπόμενη ψηφοφορία για την εκλογή νέου Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Μαζί για τη Νεμέα».

 

Νεμέα, 03-05-2023

Η καλούσα

(υπογραφή)

ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΑΜΠΛΗ – ΦΙΛΝΤΙΣΗ