Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2024
ΑΓΡΟΤΙΚΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής των Σχεδίων Βελτίωσης – Πίνακας

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Παρασκευή 07/07/2023 η διαδικασία υποβολής Επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης στη Δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022.

Μετά και την παράταση που χορηγήθηκε με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Λ. Αυγενάκη εκδηλώθηκε σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς υποβλήθηκαν 6.901 αιτήσεις στήριξης με συνολικό προϋπολογισμό προτεινόμενων επενδύσεων 704 εκ. ευρώ και αιτούμενη δημόσια δαπάνη 403 εκ. ευρώ περίπου
 

Στόχος της δράσης είναι η επίτευξη ανθεκτικής, βιώσιμης και ψηφιακής οικονομικής ανάκαμψης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις υφιστάμενες αλλά και τις μελλοντικές προκλήσεις του πρωτογενή τομέα.

Αναλυτικά στοιχεία ανά περιφέρεια παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

Περιφέρεια Αριθμός Αιτήσεων Αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη Προϋπολογισμός πρόσκλησης
Αν. Μακεδονία & Θράκη          489          34.981.398                    17.200.000
Αττικής            75            3.726.837                      2.760.000
Βορείου Αιγαίου          412          21.966.536                      9.940.000
Δυτικής Ελλάδας          696          42.325.875                    18.050.000
Δυτικής Μακεδονίας          550          34.846.631                    16.760.000
Ηπείρου          332          20.681.744                      8.520.000
Θεσσαλίας          601          37.320.259                    18.760.000
Ιονίων Νήσων            76            3.379.459                      2.560.000
Κεντρικής Μακεδονίας      1.270          79.005.183                    33.660.000
Κρήτης          776          44.907.008                    18.170.000
Νοτίου Αιγαίου          143            9.025.782                      3.780.000
Πελοποννήσου          805          35.695.223                    16.690.000
Στερεάς Ελλάδας          676          35.523.451                    13.150.000
Γενικό Άθροισμα      6.901        403.385.384                    180.000.000

 Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Λευτέρης Αυγενάκης δήλωσε σχετικά:

«Το μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε στην πρόσκληση των Σχεδίων Βελτίωσης καταδεικνύει την αναπτυξιακή δυναμική που υπάρχει στον πρωτογενή μας τομέα, για επενδύσεις που συμβάλλουν στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών και κτηνοτροφικών μας εκμεταλλεύσεων, στον εκσυγχρονισμό και στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και καινοτομιών, στον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό του παραγωγικού μας μοντέλου. Τις προσπάθειες αυτές υποστηρίζουμε έμπρακτα με σημαντικούς πόρους από την ΚΑΠ, μέσα από ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό και μεταρρυθμιστικό σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση του αγροδιατροφικού μας συστήματος.

Θέλω να τονίσω  ότι στο κέντρο της πολιτικής μας, είναι ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, ο ψαράς, ο μελισσοκόμος, κάθε μικρή ομάδας παραγωγών, κάθε επαγγελματίας που αναζητά τρόπο, εργαλεία και ευκαιρίες να πάει πιο μπροστά».