Δευτέρα, 15 Ιουλίου, 2024
ΑΓΡΟΤΙΚΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Ανακοίνωση Προδημοσίευση Βιολογικής Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Μελισσοκομίας

Ανακοινώθηκαν οι προδημοσιεύσεις των προσκλήσεων για τις Παρεμβάσεις  Π3-70-2.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους (νεοεισερχόμενοι στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία)»και Π3-70-1.6’ Ενισχύσεις για την ανάληψη πρόσθετων γεωργο-περιβαλλοντικών υποχρεώσεων από τους μελισσοκόμους για την προστασία των μελισσοσμηνών και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας.

Η οικονομική στήριξη στο πλαίσιο της παρέμβασης παρέχεται για την εφαρμογή των

πρακτικών της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας με σκοπό την ενθάρρυνση των

αγροτών να συμμετάσχουν σε τέτοια συστήματα, απαντώντας έτσι στη ζήτηση της

κοινωνίας για τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών πρακτικών και η οικονομική στήριξη των μελισσοκόμων για την προστασία των μελισσοσμηνών και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας αντίστοιχα.

Εντός του έτους 2024 προτίθεται το ΥπΑΑΤ να προχωρήσει στην έκδοση της Προσκλήσεων για τις 2 Παρεμβάσεις.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης στήριξης είναι να έχει προηγηθεί από τους υποψηφίους η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2024 και να έχουν ενεργή σύμβαση με Φορέα Πιστοποίησης από 16.06.2024 έως 30.06.2024

Για περισσότερες πληροφορίες για τους δικαιούχους και τα κριτήρια επιλεξιμότητας, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2752029727 & 6948729691 για το γραφείο στο Ναύπλιο

και στα τηλέφωνα 2746020000 & 6986703100 για το γραφείο στη Νεμέα.

AGROTRUST Μελετητική Βασιλόπουλος Δημήτρης και Συνεργάτες

Γραφείο οικονομοτεχνικών και γεωργικών Μελετών

Διαχείριση παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Δημήτρης Βασιλόπουλος Γεωπόνος    Msc  Μελετητής   ΓΠΑ

Γραφεία Αργολίδας: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου 21100 Ναύπλιο (Έναντι Νομαρχίας)

Τηλ.: 2752029727 / 6948729691 / 6944338266

Fax: 2752029728

e-mail: agronaf@otenet.gr

site: www.agro-trust.gr

Γραφεία Κορινθίας: Παπακωνσταντίνου 81Β 20500  Νεμέα (Έναντι ναού Υπαπαντής)

Τηλ.: 2746020000

e-mail: info@agro-trust.gr

site: www.agro-trust.gr