Πέμπτη, 18 Ιουλίου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νεμέα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 10 Ιουλίου

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, που θα διεξαχθεί την 10η  του μήνα Ιουλίου 2024  Τετάρτη  και ώρα 19:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στη Νεμέα, Λεωφ. Παπακωνσταντίνου 39Β  κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 6  του Ν. 5056/2023, και το Ν.3463/06 – Άρθρο 95: Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  της ημερησίας διάταξης:

  1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους  2024 για την εγγραφή του έργου  Επεμβάσεις για διαχείριση καύσιμης ύλης πέριξ οικισμών του Δήμου και την  εφαρμογή των απαραίτητων παρεμβάσεων προκειμένου να δημιουργηθούν ζώνες που θα  επιβραδύνουν και θα ανακόψουν μία πυρκαγιά προς κατοικημένες περιοχές συνολικού προϋπολογισμού 147.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
  2. Αναμόρφωση προυπ/σμού οικον. Έτους 2024 για τη   μείωση του εγγεγραμμένου ποσού κατά 400,00 για «ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ».
  3. Αναμόρφωση προυπ/σμού οικ. Έτους 2024.
  4. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για την τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώματος και ενός στύλου Χ.Τ. στη  ΔΚ . Λεοντίου  ποσού 1.157,42€.
  5. Έγκριση Σκοπιμότητας ενοικίασης ακινήτου  για χρήση αμαξοστασίου οχημάτων Δήμου

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ ΖΑΧΟΣ