Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
ΑΓΡΟΤΙΚΑΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τοπικές Βιώσιμες Κοινωνίες, 15/10/2018

Στον ισχυρό απόηχο των πυρκαγιών που έκαψαν την ύπαιθρο της Αττικής ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής για μια ακόμα φορά επισημαίνει ότι καταστρέφεται ο ζωτικός χώρος ανάπτυξης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των κτηνοτρόφων, ο ζωτικός χώρος ζωής και ευημερίας των κτηνοτρόφων-μελών του, η ζωή τους.
Καίγονται οι πρόχειρες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και ακόμα και αν σώνονται κάποια κοπάδια και οι κτηνοτρόφοι, το αύριο «καίγεται», χωρίς βοσκότοπους, χωρίς ζωοτροφές, χωρίς εγκαταστάσεις, χωρίς ισορροπημένο φυσικό περιβάλλον …

Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής, μαζί με όλους τους συμπολίτες, απευθύνει έκκληση για ισόρροπη συνύπαρξη όλων, και των νεοαστών συγκατοίκων, αλλά και των παραδοσιακών φροντιστών της υπαίθρου, των γεωργών και κτηνοτρόφων.

Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής ξαναεπαναλαμβάνει την ανάγκη να συνδιαμορφωθεί ένα νέο συμβόλαιο μεταξύ αγροτών παραγωγών και αστών καταναλωτών, και να παρουσιασθεί στους συμπολίτες μας, στην ύπαιθρο της Αττικής, στις 15 Οκτ 2018, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑΣ.

Την έκκληση την ετοίμασε ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής στις 1-6-2018, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, την ανακοίνωσε σε όλους σε εκδήλωση στις 7-7-2018, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ, και με το σύνθημα «Βιώσιμες Κοινωνίες με συνεργασία» ξεκίνησε για να ευαισθητοποιήσει όλους, μέχρι τις 15-10-2018, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑΣ.

Η μακροχρόνια λιτότητα και η οικονομική κρίση, καθώς και η πρωτοφανείς καταστροφές στην ύπαιθρο της Αττικής, αλλά και η μεγάλη εναλλαγή πολιτικών επιλογών, μπορεί να θεωρηθεί ότι δημιούργησε νέες συνθήκες στους εμπλεκόμενους ανθρώπους, έλληνες πολίτες, ώστε να επανεκτιμήσουν συμπεριφορές και το αξιακό τους υπόβαθρο, όσο και τις στρατηγικές, και ως μια ευκαιρία για πιο ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό της τοπικής ανάπτυξης στην ύπαιθρο της Αττικής.

Στα πλαίσια αυτά η επανεξέταση της σχέσης παραγωγής και κατανάλωσης για τοπική αυτάρκεια και ευημερία των συνανθρώπων, σε υγιές περιβάλλον, είναι μια απαίτηση των καιρών. Ιδιαίτερα σήμερα που πλέον με 85% των ελλήνων έχουν ιδιόκτητη κατοικία, και το «οικοδομικό, τσιμέντινο αναπτυξιακό δόγμα» μοιάζει να έχει ξεφτίσει, ενώ οι ενεργειακές ανάγκες επανακαθορίζονται, αφού κατέστρεψαν, ότι μπορούσαν να καταστρέψουν, από το εξαίρετο ελληνικό φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της Αττικής, τα έθιμα και τον τρόπο ζωής των από αιώνων κατοίκων της, των νομάδων κτηνοτρόφων, που ήταν πατροπαράδοτα οι ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ του περιβάλλοντος.

Πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό από όλους, στην ύπαιθρο της Αττικής, ότι: 

  • Η «γεωργία», με την ευρεία έννοια της (φυτική και ζωική παραγωγή, δάση, χλωρίδα, πανίδα, φυσικοί πόροι, μετασυλλεκτικός χειρισμός, πρώτη μεταποίηση και πώληση των γεωργικών προϊόντων), αποτελεί «μοναδικό υπαίθριο βιολογικό εργοστάσιο» παραγωγής (σσ. ή έστω επηρεαζόμενο ισχυρά από το ραγδαία μεταβαλλόμενο φυσικό περιβάλλον).
  • Η «γεωργία» παράγει όχι μόνο πρωτογενή προϊόντα διατροφής ανθρώπων και ζώων αλλά και περιβαλλοντικά δημοσία δωρεάν αγαθά, με αυξανόμενη ζήτηση από την κοινωνία.
  • Η ελληνική «γεωργία», λόγω συνθηκών περιβάλλοντος, έχει ισχυρό συγκριτικό λειτουργικό πλεονέκτημα, η αξιοποίηση του οποίου, μέχρι τώρα, δεν αντιμετωπίστηκε με τρόπο ανάλογο της σημαντικότητάς του για την οικονομική, κοινωνική και οικολογική ανάπτυξη.
  • Έχουμε την απόδειξη ότι η ελληνική «γεωργία», όταν συνδυάζεται με προσχεδιασμένη και ολοκληρωμένη υποστήριξη του γεωργικού πληθυσμού μέσω των Υπηρεσιών που υποστηρίζουν τους αγρότες (ΔΑΟΚ, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ κλπ), προσδιορίζει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Δρ Φ. Βακάκης. Σεπ 2010.
  • Η «γεωργία» σήμερα μπορεί να ανταποκριθεί στην πολλαπλή πρόκληση: στην οικονομική κρίση, στην κλιματική αλλαγή και λειψυδρία, στην αυξανόμενη αστάθεια των τιμών και στην ανάπτυξη των περιοχών στα πλαίσια των οποίων ασκείται, υπό καθεστώς οικολογικής ισορροπίας και προστασίας της αειφορίας των φυσικών πόρων. Δρ Φ. Βακάκης. Σεπ 2010.
  • Η «γεωργία», είναι η μόνη παραγωγική δραστηριότητα που μπορεί να αξιοποιήσει μέρος του «απεριόριστου» δυναμικού των φυτών που εκάστοτε αποκαλύπτεται και τίθεται στη διάθεση της παραγωγικής διαδικασίας και της ζωής μας. Δρ Φ. Βακάκης. Σεπ 2010.
  • Η «γεωργία», από τη φύση της, χρησιμοποιεί φυσικούς πόρους κοινωνικής ιδιοκτησίας, όπως είναι η γεωργική γη και το νερό, των οποίων η αειφορία πρέπει να διασφαλιστεί και για τις επόμενες γενιές, με την συμβολή όλων των συμπολιτών. Τυχόν χρήση των φυσικών πόρων από άλλες δραστηριότητες, όπως χρήση από την βιομηχανία ή ανθρώπινη χρήση καταστρέφουν τους φυσικούς πόρους ανεπίστρεπτα. Δρ Φ. Βακάκης. Σεπ 2010.
  • Η «γεωργική» παραγωγή στηρίζεται στο βιολογικό φαινόμενο της φωτοσύνθεσης, υπόκειται στο Νόμο της μη αναλόγου αποδόσεως και είναι παραγωγική δραστηριότητα υψηλού βαθμού αβεβαιότητας και εκτιμάται ότι θα καταστεί υψηλού κινδύνου.
  • Γεωργίαν των άλλων τεχνών μητέρα κι τροφόν είναι. Ευ μεν γαρ φερομένης της γεωργίας έρρωνται και αι άλλαι τέχναι άπασαι. Όπου δ’ αναγκασθή η γη χερσεύειν, αποσβένυνται σχεδόν τε και κατά γην και κατά θάλασσαν: Σωκράτης (Οικονομικός Ξενοφώντος). Η «γεωργία» είναι η μητέρα και δημιουργός των άλλων τεχνών. Όταν η γεωργία πάει καλά, πάνε καλά και όλες οι άλλες τέχνες. Όπου η γη εγκαταλείπεται, εγκαταλείπονται οι τέχνες και στην γη και στην θάλασσα.

Η φύση και ο πολυδιάστατος ρόλος της «γεωργίας», κυρίως ο διατροφικός και ο οικολογικός, τεκμηριώνει την υποχρέωση της Πολιτείας για στοχευμένη προστασία της. Η εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής συνιστά παρέμβαση υψίστου «Δημοσίου Συμφέροντος» και, για να είναι αποτελεσματική χρειάζεται στρατηγική κοινής αποδοχής, στην οποίαν οι κοινωνικοί εταίροι να εντάξουν με αμοιβαιότητα τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις τους. Δρ Φ. Βακάκης. Σεπ 2010.

Όπως είπε η κα Μάγδα Κοντογιάννη (Γραμματέας, 6906962549) όλοι οι συμπολίτες μπορούν και πρέπει να συμμετέχουν, εφ όσον συμφωνούν ότι πρέπει να σωθεί το γάλα μας και πρέπει να συμβιώσουμε όλοι μαζί. Οι συμπολίτες μπορούν να υπογράψουν στα έντυπα που έχουν τα μέλη του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Αττικής, ή στο διαδίκτυο https://secure.avaaz.org/el/petition/DIMOSIA_SOSTE_TO_GALA_MAS/ ή ακόμα και στα γραφεία του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής, Πλήθωνος Γεμιστού 14, 13674 ΑΧΑΡΝΑΙ, τηλ 210 2400242, ktinotrofoiattikis@gmail.com.

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382