Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Συνάντηση προέδρου Επιμελητηρίου Κορινθίας και προέδρου Λιμενικού Ταμείου Κορίνθου 

Σε εγκάρδιο κλίμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση την Τετάρτη 31/10/2018, στο Επιμελητήριο Κορινθίας στην Κόρινθο, μεταξύ του Προέδρου του Επιμελητηρίου Κορινθίας κ. Πιτσάκη και του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου Κορίνθου κ. Φαρμάκη. 

Και τα δύο μέρη επιβεβαίωσαν ότι η εκθεσιακή δραστηριότητα «Πελοπόννησος 2018» είχε τεράστια επιτυχία καθώς επίσης ότι σημαντικός παράγοντας υπήρξε η άψογη συνεργασία τους. Συμφώνησαν ότι μέσα από τέτοιου είδους συνέργιες τα αποτελέσματα μόνον θετικά μπορεί να είναι. Επιπλέον, δεσμεύτηκαν ότι προσδοκούν μέσω της σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργήθηκε να επισφραγιστούν και μελλοντικές ενέργειες για την ανάπτυξη της περιοχής.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου ευχαρίστησε θερμά τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου για την αρωγή και την αμέριστη συνεισφορά του, αναγκαία για την επιτυχή έκβαση και ολοκλήρωση της «Πελοπόννησος 2018».