Κυριακή, 21 Απριλίου, 2024
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δύο νέα προγράμματα για ανέργους από το υπουργείο Εργασίας

Το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε την έναρξη υποβολής αιτήσεων για δύο προγράμματα για ανέργους: «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ-Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας» και «Προώθηση στην Απασχόληση πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, ηλικίας 30 έως 45 ετών, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ-Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας».
 

Αντικείμενο των δύο δράσεων αποτελούν:

Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής,
Η παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, η οποία θα αποτελείται από θεωρητική κατάρτιση (400 ώρες) και πρακτική άσκηση (200 ώρες) σε επιχειρήσεις,
Η πιστοποίηση στον κλάδο των ΤΠΕ-Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας και απευθύνεται σε συνολικά 5.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής).
Η κατάρτιση θα γίνει στις εξής ειδικότητες: Τεχνικός εφαρμογών λογισμικού, ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών και προγραμματιστής βάσεων δεδομένων. Το εκπαιδευτικό επίδομα των ωφελουμένων ανέρχεται συνολικά στα 2.800 ευρώ (2.000 ευρώ για τη θεωρητική κατάρτιση και 800 ευρώ για την πρακτική άσκηση).

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει από σήμερα, 28 Ιουνίου 2019 στις 14:00 και λήγει την 23η Αυγούστου 2019 στις 23:59 στην ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr/