Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024
ΚΟΙΝΩΝΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 2.800 ευρώ σε 5.000 ανέργους από τον ΟΑΕΔ – Οι δικαιούχοι

Εκπαιδευτικό επίδομα το οποίο περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης που ανέρχεται σε 2.000 ευρώ και επίδομα πρακτικής άσκησης το οποίο ανέρχεται σε 800 ευρώ θα λάβουν οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για δύο προγράμματα του ΟΑΕΔ που αφορούν στην κατάρτιση 5.000 ανέργων που θα ολοκληρωθεί στις 23 Αυγούστου και ώρα 23:59. 

Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης. Επίσης, να έχουν γεννηθεί από 1.1.1990 μέχρι και 30.09.1994 (πρώτη δράση) και από 1.1.1974 μέχρι και 31.12.1989 (δεύτερη δράση) και να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) σχολών θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης.

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher).

Περιλαμβάνει παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (δύο συνεδρίες) και συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 400 ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Εντάσσει πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας 200 ωρών.

enikonomia.gr