Ο Χρ. Δήμας στο Συμβούλιο Υπουργών Ανταγωνιστικότητας (VIDEO)

Στις Βρυξέλλες για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας παρευρέθηκε 27/9/2019 ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας, βουλευτής Κορινθίας κ. Χρίστος Δήμας. Με το πέρας των εργασιών ο κ. Δήμας έκανε την ακόλουθη δήλωση:«Συζητήσαμε με τους ομολόγους μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα ζητήματα έρευνας και καινοτομίας. Αποφασίσαμε ότι η καινοτομία πρέπει να έχει κεντρικό ρόλο στο καινούργιο Αναπτυξιακό Σχέδιο της ΕΕ σε ζητήματα, όπως η αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, η καταπολέμηση του καρκίνου και άλλων ασθενειών. Μόνο με την επιστήμη θα μπορέσουμε να βρούμε ουσιαστικές και βιώσιμες απαντήσεις».

Παράλληλα κατά την εισήγησή του στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας, ο κ. Δήμας υπογράμμισε :

● Η Ελλάδα θέτει ως πρωταρχικό πυλώνα πολιτικής την σύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης μέσω της καινοτομίας για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής. Μόλις πριν λίγες μέρες ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πως μέχρι το 2028 θα έχουν κλείσει τα ρυπογόνα λιγνιτικά εργοστάσια της χώρας.

● Η Καινοτομία έχει καθοριστικό ρόλο να παίξει, όπως και το ανθρώπινο δυναμικό, γι’ αυτό και ο περιορισμός της διαρροής εγκεφάλων/επιστημόνων υψηλού επιπέδου και η προσέλκυση επενδύσεων στην γνώση είναι στο επίκεντρο της εθνικής πολιτικής για την μετάβαση στην αειφόρο ανάπτυξη.

● Είναι από όλους αποδεκτό ότι η Έρευνα και η Καινοτομία είναι καθοριστικοί παράγοντες για την βιώσιμη ανάπτυξη και για το λόγο αυτό υποστηρίζουμε την αύξηση των επενδύσεων σε Έρευνα και Καινοτομία και τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών, ερευνητικών κέντρων, πανεπιστημίων, επιστημονικής κοινότητας ακόμα και επιχειρήσεων.