Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου, 2023
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ναι; – 1142 εκεί;

– Ναι; 1142 εκεί;
– Μάλιστα, τι έχετε να μας ρουφιανέψετε;
– Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ καπνίζει σα φουγάρο.