Τετάρτη, 17 Ιουλίου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου από τον Δήμο Νεμέας για τραπεζοκαθίσματα

Ο Υπουργός Εσωτερικών κοινοποίησε το ακριβές  περιέχομενο της τροπολογίας για τον πολλαπλασιασμό του κοινόχρηστου χώρου από τραπεζοκαθίσματα έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. 

Ο Δήμος δύναται να παραχωρεί ατελώς πρόσθετο κοινόχρηστο χώρο για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων , ο οποίος μπορεί να εκτείνεται σε συνεχόμενο ή μη της υφιστάμενης παραχώρησης κοινόχρηστο χώρο , ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και υπό την προϋπόθεση ότι δε θίγονται δικαιώματα ετέρων.

Ο παραχωρούμενος χώρος μπορεί να εκτείνεται μέχρι του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης ή να είναι αρκετός για την ανάπτυξη του ίδιου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων που προβλέπονται στην ήδη κατεχόμενη άδεια χρήσης. Ο χώρος αυτός δεν πρέπει να είναι τριπλάσιος από την αρχική παραχώρηση. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά.

  Οι αποφάσεις της περίπτωσης ισχύουν μέχρι 31.12.2020.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΦΡΟΥΣΙΟΣ