Πέμπτη, 18 Ιουλίου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Σεισμός στο Ναύπλιο: Κατασχετήριο σε βάρος του Δήμου για 60 χιλιάρικα!

Πριν από λίγες ημέρες, πληροφορηθήκαμε ότι εκτελέσθηκε το Κατασχετήριο «εις χείρας τρίτου» και πιο συγκεκριμένα της Άλφα Τράπεζας Α.Ε., κατά του Δήμου Ναυπλιέων.

Σε αυτή την ενέργεια εξαναγκάσθηκαν να προβούν, διά του Δικηγόρου τους κ. Παναγιώτη Μπέσκα, δύο από τις δεκατρείς καθαρίστριες που είχαν δικαιωθεί (με τη, με αριθμό 251 / 2016, Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου) για τις απλήρωτες υπηρεσίες τους (παρελθόντων ετών). 

Ο Δήμος Ναυπλιέων είχε, παρά τις συνεχείς αιτήσεις τους, αρνηθεί να συμμορφωθεί με την άνω Απόφαση, εξαντλώντας τα σχετικά ένδικα Μέσα. Την 6.3.2020, εκδόθηκε Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου (Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων), με την οποία απορρίφθηκε η σχετική Αίτηση του Δήμου Ναυπλιέων (περί Αναστολής Εκτέλεσης της άνω Απόφασης), οπότε η τράπεζα κατέβαλλε ποσό άνω των 60.000 ευρώ, στις δύο δικαιωθείσες (αφού οι υπόλοιπες 11 δεν έχουν, μέχρι σήμερα, προβεί σε κατασχετήρια κι έχουν συμφωνήσει να εξοφληθούν τμηματικά, σε βάθος χρόνου).

Όπως είναι φυσικό, έπεται συνέχεια για την πληρωμή – εξόφληση των υπόλοιπων οφειλόμενων αποδοχών, που, συνολικά, ξεπερνούν τις 700.000 ευρώ, με τους τόκους (για όλες).
Αναρωτιόμαστε, λογικά, αφ’ ενός γιατί δεν συμμορφώθηκε, άμεσα, ο Δήμος με μία Δικαστική Απόφαση (που άπτεται, μάλιστα, ενός ευαίσθητου ζητήματος όπως αυτό της εξόφλησης εργατοωρών καθαριστριών) και αφ’ ετέρου που θα βρει ο Δήμος, σε μία τέτοια δυσμενή χρονική συγκυρία, ένα τεράστιο κονδύλιο (το οποίο άφησε να διογκωθεί και συνεχίζει να τοκίζεται).

Πηγή: argonafplia.gr