Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024
ΑΓΡΟΤΙΚΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Τιμές Αγροτικών Προϊόντων

Την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2020, στις 12.00, οργανώνεται δημόσια διαδικτυακή συζήτηση στο facebook: skywalker, από τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Αττικής, με θέμα: Αγροτική Επιχειρηματικότητα-Τιμές.

Η Ελλάδα με δική της επιλογή έχει επιλέξει να βρίσκεται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία από τις βασικές διαδικασίες-πολιτικές της ΕΕ είναι η Κοινή Γεωργική Πολιτική-ΚΓΠ, η οποία ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΗΤΑΝ Κοινή Αγροτική Πολιτική, διότι είχε πάντα μια «οικονομίστικη» λογική. Η ΚΓΠ ποτέ δεν αντιμετώπισε την ενιαία ύπαιθρο, ως στενά συνδεδεμένο χώρο παραγωγικό-οικονομικό, με την αγροτική κοινωνία και τον πολιτισμό και τις αξίες των ανθρώπων της υπαίθρου. 

Πειραματικά, και ως πρωτοβουλίες, είδαμε μερικές ολιστικές προσεγγίσεις για την ύπαιθρο και τον κόσμο της υπαίθρου, οι οποίες τα τελευταία χρόνια θεωρούνται ως κύριοι άξονες σχεδιασμού (όπως η πρωτοβουλία LEADER), που όμως απορροφούν μόλις και «μετά βίας» μόνο το 2% του συνολικού προϋπολογισμού της ΚΓΠ, σχεδόν αμελητέα …

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική γεννήθηκε με την Συνθήκη της Ρώμης (1957) και στο άρθρο 33 της σημερινής Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας περιλαμβάνονται οι βασικοί στόχοι της ΚΓΠ, οι οποίοι είναι: (Α) Η αύξηση της παραγωγικότητας της γεωργίας, (Β) Η εξασφάλιση ενός δίκαιου βιοτικού επιπέδου στο γεωργικό πληθυσμό, (Γ) Η σταθεροποίηση των αγορών, (Δ) Η εξασφάλιση εφοδιασμού & (Ε) Η διασφάλιση λογικών τιμών.

Με έκπληξη διαπιστώνουμε ότι 60 χρόνια μετά, στις 8/11/2026, η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου-COMAGRI διαπιστώνει ότι: «Λείπουν από την τρέχουσα ΚΓΠ εκείνα τα αποτελεσματικά εργαλεία για να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη αστάθεια των αγορών και να βοηθηθούν οι αγρότες με τις αλλαγές των τιμών. Τα υπάρχοντα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου, όπως τα αμοιβαία κεφάλαια, σταθεροποίηση εισοδήματος και ασφάλιση εφαρμόζονται πολύ αργά, άνισα και δεν χρηματοδοτούνται σωστά. Τα νέα αυτά εργαλεία θα πρέπει να είναι πιο δίκαια, πιο αποτελεσματικά και να είναι άμεσα, αλλά και προσιτά για τους αγρότες και να είναι και κατάλληλα χρηματοδοτούμενα».

Ακόμα μέχρι σήμερα εκφράζονται σαν ευχές, καθ’ όσον η απόφαση της COMAGRI δεν είναι εφαρμοστικού χαρακτήρα, ότι: Οι αγρότες πρέπει να είναι καλύτερα ενημερωμένοι σχετικά με ποιους τρόπους μπορούν να κάνουν τις εκμεταλλεύσεις τους πιο ανταγωνιστικές και τις επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους, όταν πρόκειται για τη διαχείριση κινδύνων, τα δεδομένα της αγοράς και τη μεταβλητότητα των τιμών των αγροτικών προϊόντων. Πρέπει να οργανωθούν εκστρατείες ευαισθητοποίησης και να γίνουν εκπαιδευτικά προγράμματα για το σκοπό αυτό. Πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και το κόστος θα πρέπει να επικαιροποιούνται και να είναι ευκολότερες στην πρόσβαση για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού, ίσως και με κάποια παρατηρητήρια τιμών παραγωγού και τιμών καταναλωτή.

Όλες αυτές οι συζητήσεις, επί συζητήσεων, ενώ πέρυσι, τον Μάϊο 2019 οι μεταποιητικές βιομηχανίες γάλακτος ειδοποίησαν τους κτηνοτρόφους ότι από Ιούνιο 2019 ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ γάλα και οι τιμές παραγωγού κατρακύλησαν μέχρι και 0,65€/κιλό ή λίτρο (ποτέ δεν μπόρεσα να καταλάβω την χρέωση με το κιλό ή με το λίτρο …).

Οι αγρότες-κτηνοτρόφοι είναι εκτεθειμένοι σε συνεχείς εκβιασμούς καθ’ όσον το γάλα έχει ευπάθεια μόλις μερικές ώρες. Εάν δεν διατεθεί και ψυχθεί θα πρέπει να πεταχτεί, ΌΧΙ στα ρέματα, διότι έχει πολύ βιολογικό φορτίο, αλλά η εταιρεία εκποίησής του θέλει 60 €/τόνο για να το «πετάξει»… Τρελά πράγματα … ….

Από την άλλη, εάν οργανωθούν οι κτηνοτρόφοι σε Ομάδα Παραγωγών γάλακτος, οι γαλακτοβιομηχανίες συνήθως αρνούνται οποιαδήποτε συναλλαγή μαζί τους.

Και για να το μεταποιήσουν το γάλα οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι και να το διαθέσουν σε ευθετότερο χρόνο, χωρίς τον χρονικό εκβιασμό, οι διαδικασίες που επιβάλλονται από μια ανάλγητη συντεχνιαζόμενη αστική γραφειοκρατία, ισοδυναμούν με ουσιαστική απαγόρευση ….

«Δεν είναι δίκαιη η συμπεριφορά της αλυσίδας εφοδιασμού αγροτικών προϊόντων έναντι και των παραγωγών και των καταναλωτών. Παρατηρείται έντονη διακύμανση των τιμών κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού αγροτικών προϊόντων με αποτέλεσμα να είναι «φθηνότατες, εξευτελιστικές οι τιμές στο χωράφι και πανάκριβες στον καταναλωτή» περιγράφει ο κ Π. Χάμπας (Κύπρος).

Ένα Παρατηρητήριο Τιμών Αγροτικών Προϊόντων θα ήταν από τα πιο σημαντικά μέτρα, αλλά και αιτήματα του αγροτικού κόσμου και γενικά όλων των καταναλωτών που έχει σχέση με τη διαφάνεια των τιμών μεταξύ παραγωγής και πώλησης αγροτικών προϊόντων, με σημαντικό ρόλο των ομάδων παραγωγών και των διεπαγγελματικών οργανώσεων.

Θα χρειαζόταν βέβαια να λειτουργεί το Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, να γίνονται οι δηλώσεις παραγωγής, πχ γάλακτος, να εκδίδονται έγκαιρα τα τιμολόγια, και ένα ακόμα ολόκληρο γραφειοκρατικό «βασίλειο», αποτρεπτικό για τον κάθε επαγγελματία αγρότη, και σχεδόν απαγορευτικό για τους επαγγελματίες κτηνοτρόφους, που απαιτείται απασχόληση 365 μέρες, συνεχώς, χωρίς weekend.

Η εκ των υστέρων καταγραφή της ψαλίδας τιμών παραγωγού-καταναλωτή δίνει, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥπΑΑΤ τιμές 5 έως 8 φορές στην Ελλάδα, και στην ΕΕ περίπου 2,5 φορές. Έγκαιρη συμβολαιακή συνθήκη των τιμών παραγωγού ως ποσοστό των τιμών καταναλωτή ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ.

Το 2020 η Τράπεζα Πειραιώς ξεκίνησε να εκδίδει το Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο Τιμών Αγροτικών Προϊόντων για την έγκαιρη-διεξοδική ενημέρωση Αγροτικών Συνεταιρισμών/ Επιχειρήσεων/ Ιδιωτών/ Φορέων του Αγροτικού και Διατροφικού Τομέα, αναφορικά με την εξέλιξη και τις τάσεις των τιμών των βασικών αγροτικών προϊόντων. Μια ενδιαφέρουσα προσπάθεια.

Αλλά ποιος από τους αγρότες μπορεί να αξιοποιήσει αυτό το Δελτίο και άλλα παρόμοια σε εβδομαδιαία έντυπα, όπως η Agrenda. Και αφού ενημερωθεί ο αγρότης, με ποια εργαλεία μπορεί να αξιοποιήσει τις πληροφορίες και πώς μπορεί να κάνει παρέμβαση και να ωφεληθούν τόσο οι παραγωγοί-αγρότες, όσο και οι καταναλωτές?. …

Με αυτές τις σκέψεις ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Περιφέρειας Αττικής «Άγιος Γεώργιος» οργανώνει δημοσία διαδικτυακή συζήτηση στο facebook με συμμετοχή στην σελίδα του Skywalker ή μόνο με δυνατότητα παρακολούθησης και από το site www.vgainoumemprosta.skywalker.gr, την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2020, στις 12.00.

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, ΑγροΝέα