Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
ΚΟΙΝΩΝΙΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων: Ξεκινούν οι αιτήσεις για την πρόσληψη 30 ατόμων στην καθαριότητα σχολικών μονάδων

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, για το διδακτικό έτος 2022 – 2023.Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από σήμερα, Τρίτη 26 Ιουλίου και λήγει με την πάροδο της 8ης Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο τη συνημμένη “Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση” και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: aithseis@loutraki.gr. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας. Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την Αρχική Σελίδα του διαδικτυακού τόπου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων (http://new.loutraki-agioitheodoroi.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθήστε το link