Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νεμέα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο -Δείτε τα θέματα

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την 9η Νοεμβρίου 2022, Τετάρτη και ώρα 6:30μ.μ. , στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στη Νεμέα, Λεωφ. Παπακωνσταντίνου 39Β κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2022 για εγγραφή συμπληρωματικών πιστώσεων σε κωδικούς μισθοδοσίας και κωδικούς κρατήσεων.
2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2022 για την εγγραφή ποσού 20.001,20€ στο πλαίσιο της δράσης εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ
3. Έγκριση σκοπιμότητας εκμίσθωσης αναψυκτήριου Τ.Κ. Αρχ. Νεμέας.
4. Περί: Γνωμοδότηση για μεταβολές Σχολικών μονάδων Δήμου Νεμέας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024.
5. Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Νεμέας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμων Σικυωνίων Νεμέας Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ Α.Ε.».
6. Έγκριση καταβολής ποσού 3.376,09 € για την κάλυψη γενικών λειτουργικών δαπανών του φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ).
7. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2022.
8. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου για εξωδικαστικές ενέργειες επί της Α22/3726 παραγγελίας του κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου ποσού 240,00€).
9. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου για σύνταξη υπομνήματος και παράσταση στη συζήτηση της από 10-11-2021 (αριθ. καταθ. ΑΓ 218/2021) αγωγής του Μωραγιάννη Γεώργιου του Πέτρου κατά του Δήμου Νεμέας ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη δικάσιμο της 3-11-2022.(ποσού 482,36€)
10. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου για παράσταση στη συζήτηση της από 3-8-2022 (αριθ. καταθ. 466/ΑΣΦ 466/2022) αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των Ανδριάνας Χρόνη κλπ. κατά του Δήμου Νεμέας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη δικάσιμο της 8-12-2022.(ποσού 787,40€)
11. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου (ποσού 396,00€) για τη συζήτηση της από 22-6-2022 της αίτησης αναστολής εκτελέσεως της Σ. Α.. Κ , Κατ’ αρθρ. 6 παρ.5 Ν.3869/2010 κατά του δήμου Νεμέας που απευθύνεται στο Μον. Πρωτ. Κορίνθου (αρ. κατ. 374/ΑΣΦ374/2022).
12. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου (ποσού 420,00€) για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου για τη συζήτηση της από 7-12-2021 έφεσης Σ. Α .Κ. κατά του ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ και – κατά – κατά της αριθμ. 47/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Νεμέας (διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας) που απευθύνεται στο Μον. Πρωτ. Κορίνθου (αρ. κατ. 433/ΕΜ433/2021).
13. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου ποσού 396,00€ για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου κατά τη συζήτηση της από 16-6-2022 αίτησης αναστολής εκτελέσεως Κατ’ αρθρ. 6 παρ.5 Ν.3869/2010 Γ. Θ. Κ κατά του ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ που απευθύνεται στο Μον. Πρωτ. Κορίνθου (αρ. κατ. 373/ΑΣΦ373/2022).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ