Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου, 2023
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νεμέα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Δείτε τα θέματα

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την 20η Ιουνίου 2023 Τρίτη και ώρα 8:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στη Νεμέα Λεωφ. Παπακωνσταντίνου αριθ. 39Β κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου74του Ν. 4555/2018, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 

  1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023 για την εγγραφή ποσού 50319,46€ προερχόμενου  από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την πληρωμή του 4ου  λογαριασμού του έργου «Κατασκευή επέκταση αντιπλημμυρικών οχετών έδρας Δήμου Νεμέας » και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2023.
  2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023 για την εγγραφή032,66 € προερχόμενου από το ΥΠΕΣ –Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ για το υποέργο 1 Κατασκευή  στίβου με συνθετικό τάπητα σταδίου Δ.Κ. Νεμέας του έργου Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών  εγκαταστάσεων Δήμου Νεμέας» και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2023.
  3. Έγκριση πρόσληψης  ενός (1) υπαλλήλου με ειδικότητα καθαρίστριας από το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ με τίτλο «Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρονίων Ανέργων 55-67 ετών».
  4. Έγκριση αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για ορισμό δικηγόρου για υπεράσπιση αντιδημάρχου σε εκτέλεση της ΑΒΜ Ε18/445 κλήσης.
  5. Έγκριση αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την έκδοση γνωμοδότησης για την Απόφαση με αριθμό 88/2023 του Μονομελές Πρωτοδικείου Κορίνθου.
  6. Έγκριση παραχώρησης δημοτικού χώρου στον Αθλητικό Όμιλο Αρχαίας Νεμέας «ΟΦΕΛΤΗΣ» στην Κοινότητα Αρχ. Νεμέας  για διοργάνωση μουσικής Εκδήλωσης.
  7. Έγκριση Σκοπιμότητας ενοικίασης εδαφικής έκτασης για χρήση αμαξοστασίου οχημάτων Δήμου.
  8. Συζήτηση επί αιτήσεως Σκάζα Δημητρίου του Σωτηρίου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ